តារាជើងចាស់ អម្ពរ ទេវី នៅតែធ្វើរឿងនេះ បើទោះបី​កំពុង​រស់​​នៅ​​​អាមេរិក​ក៏​ដោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាសម្តែងស្រីជើងចាស់ អ្នកនាង អម្ពរ ទេវី ទោះបីជាមានគ្រួសារ និងអាយុច្រើនបន្តិចមែន តែសម្រស់ហាក់បីដូច​ជា​មិនប្រែប្រួលអ្វីទាល់តែសោះ ពោលអ្នកនាងនៅតែរក្សាបាននូវទឹកមុខសែនប្រជាប្រិយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងនៅតែអាចរក្សាបាននូវ​ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនមកដល់សព្វថ្ងៃ ថ្វីបើបានចាកចេញពីមាតុភូមិ ហើយបានកសាងគ្រួសារថ្មី លើទឹកដី សហរដ្ឋអាមេរិច​យ៉ាងនោះក្តី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងតារាខាងលើរូបនេះ បានចាកឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល​យូរឆ្នាំមកហើយ មើលទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ អតីតតារាសម្តែងជើងចាស់រូបនេះ ពិតជាពោរពេញដោយក្តីសុខ និង សុភមង្គល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកថ្មីៗនេះគណនីហ្វេកប៊ុក អ្នកនាង អម្ពរ ទេវី ក៏បានបង្ហោះរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយសារនិយាយ​មកកាន់​ស្រុក​កំណើត​​បែបនេះ បើទោះជា​អ្នកនាង​កំពុងរស់នៅបរទេសក៏ដោយ​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិភពលោកនៅតែស្ងៀមស្ងាត់! សូមឲ្យ ប្រទេសកំណើត របស់ខ្ញុំ នឹង មនុស្សនៅលើ ពិភពលោក ដ៏សែនធំធេងនេះ ជួបនូវភាពរីករាយ ឡើងវិញ នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ អរគុណ ស្វាមី ដែលផ្ដល់នូវភាព ញញឹម កក់ក្ដៅ និង តែងតែនៅជិតអូន នឹង កូនជានិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply