បារម្មខ្លាចអ្នកជិតខាងឆ្ងល់!! ក្រោយឃើញគ្រូពេទ្យទៅយកសំណាក សួស វីសា ស្រាប់តែសាមុីខ្លួនចេញមុខបញ្ចក់ច្បាស់ៗថា…..(មានវីដេអូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបជុំវិញព័ត៌មានដែល តារាចម្រៀង សួស វីសា វិជ្ចមានកូវី ដ១៩ក្រោយមកក៏បានជាសះសល្បើយត្រឡប់មកផ្ទះ។ ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមប្រភព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហ៊្វេសបុករបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះសារ វិដេអូថា៖«សំរាប់Videoនេះខ្ញុំសូមគោរពផ្ញេីរជូនលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនអ្នកជិតខាងដែលគាត់រស់នៅក្នុងបុរីជាមួយខ្ញុំ នឹងនៅក្បែរៗផ្ទះខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំងអស់គ្នានៅរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីយកសំណាកនេះ សូមអរគុណ🙏❤️ ដោយក្តីគោរពពីនាងខ្ញុំ សួស វីសា Sous Visa🙏»៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរដើម្បីជ្រាបលម្អិតថាបែបណានោះ សូមទស្សនាវិដេអូបបញ្ចក់បន្ថែម៖

Leave a Reply