ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក! ឈិន ម៉ានិច្ច ចេញបទលើកនេះ ពីរោះខ្លាំង អត្ថន័យចាក់ដោត ចំពោះសង្គមសព្វថ្ងៃ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ប្រហែលជាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបទចម្រៀងថ្មីរបស់ កញ្ញា ឈិន ម៉ានិច្ច មួយបទដែលកំពុងតែមានគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន ដោយទើបតែបង្ហោះប៉ុន្មានម៉ោងសោះប៉ុន្តែ សម្លេងគាំទ្រគឺមានច្រើន ដោយសារអត្ថន័យបទនេះ មានលក្ខណៈដូចទៅនឹង រឿងពិតដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក បទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថា «ផ្ដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍តែមិនផ្ដល់ក្ដីសុខ» គឺជាបទមួយដែលបានតាក់តែងពីទិដ្ឋភាពសង្គមពិតៗ ដែលស្តែងពីការរៀបការដែលមិនបានយល់ចិត្តគ្នា ធ្វើឲ្យការរស់នៅជាមួយគ្នាគ្មានសេចក្តីសុខ ជាពិសេសគឺការរៀបការដោយការបង្ខិតបង្ខំ ដោយសារឪពុកម្តាយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកគាំទ្រជាច្រើនក្រោយពីបានស្តាប់បទចម្រៀងនេះ ហើយក៏សរសើរ ដល់អ្នកនិពន្ធដែលតាក់តែងបទចម្រៀងតាមបែបអប់រំ ក្រៅពីនេះទៀត សម្លេងរបស់ ឈិន ម៉ានិច្ច ចក៏មានលក្ខណៈពីរោះ ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាជាច្រើនក៏បានដាក់អារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងបទចម្រៀង ដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបានផងដែរ៕ សូមទស្សនារូបភាពនិង វីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply