តោះជួយស៊ែរម្នាក់មួយផង!!! នេះហើយជាជ នសង្ស័យ កា ប់ប្តីគាត់រហូតបា ត់ប ង់ជី វិ ត អោយគាត់ និងកូន បែកមនុស្សដែលសំខាន់ជារៀងរហូត ហើយមូលហេតុគឺ… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះជួយស៊ែរម្នាក់មួយផង!!! នេះហើយជាជ នសង្ស័យ កា ប់ប្តីគាត់រហូតបា ត់ប ង់ជី វិ ត អោយគាត់ និងកូន បែកមនុស្សដែលសំខាន់ជារៀងរហូត ហើយមូលហេតុគឺ… (មានវីដេអូ)គិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល ៤ ថ្ងៃទៅហើយ ដែលប្រពន្ធ និងកូន បានបែកបងប្រុសម្នាក់ជាប្តី គ្មានថ្ងៃជួបវិញ ក្រោយត្រូវបានជនកំណាចកា ប់អោយបា ត់បង់ជី វិ តព្រោះតែឈ្លោះគ្នារឿងការងារជាក់ស្តែងគណនីហ្វេសបុកប្រពន្ធរបស់ជនរ ងគ្រោះមានឈ្មោះ Ah Kouch Love Somnang បានរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្ដីល្អអូនអើយអូននឹកបងណាស់ 😭😭😭 ពេលនេះអូនដូចស្លា ប់ទាំងរស់ចឹង😭😭ពេលនេះបងនៅទីណាសុខទុក្ខណាហើយ 😭😭😭អនពិបាករស់ បានត្រឹមមើលអនុស្សាវរីដែលយើងខំសាងរួមគ្នា😭😭😭😭ពកយើងស្រលាញ់គ្នាណាស់៕ តើហេតុអីទៅ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកពង្រោត់គ្រួសារខ្ញុំដូចច្នេះ។ តែបងកុំបារម្ភអីអូននិងធ្វើចិត្តអោយរឹងមាំដើម្បីកូនយើង សូមបងទៅអោយសុខណាប្ដីណា😭😭😭RIP។ ក្នុងនោះផងដែរ គណនីហ្វេសបុកដដែល បានជូនដំណឹងទៀតថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលិសបានរកឃើញមុខឃាតករដែលលួចកាប់សម្លាប់ប្ដីខ្ញុំពីក្រោយហើយសូមមេត្តាបងប្អូនជួយស៊ែតៗគ្នាផង 🙏🙏🙏🙏 ដើម្បីមហាជនបានដឹងស្គាល់មុខនឹងឆាប់ចាប់បានឃាតករដើម្បីមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់🙏🙏🙏🙏សមបងប្អូនជួយខ្ញុំផង 🙏🙏🙏😭😭😭😭😭😭😭😭 បើបងប្អូនបានឃើញឬស្គាល់សូមជួយប្ដឹងប៉ូលិសរឺ ទាក់ទងមកនាងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0974767200 – 0967444027៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply