អាសូរណាស់! ក្រុមគ្រួសារប្រកាសស្វែងរកក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ម្សិលមិញ ស្រាប់តែថ្ងៃនេះឃើញវិញហើយ តែត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយរហូត ដោយសារតែក្មេងប្រុសគឺបាន….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីម្សិលមិញ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ សាច់ញាតិរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ បានប្រកាសរកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ ដោយបានសរសេរនៅលើបណ្តាញសង្គមថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំបានបាត់កូនប្រុសអាយុ៤ឆ្នាំ ហៅ (អារ៉ន)ម៉ោង ១ ២ ថ្ងៃមិញ បាត់ពីចោមចៅ ផ្លូវជាតិលេខ3 ផ្សាធូលនសុីធី គាត់ពាក់អាវ ត្រួយចេកខោស បើបានឃើញក្មេងប្រុសអាយុមុខមាត់ប្រហែលនឹងសូមជួយទាក់ទងមកនាងខ្ញុំផង គ្រួសារកុំពង់បារម្មណ័ តាមរក 😭😢។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលងបានមួយថ្ងៃ ពេលនេះក្មេងប្រុសដែលបាត់ខ្លួន បានរកឃើញវិញហើយ ប៉ុន្តែពិតជាសោកស្តាយជាពន់ពេក ដោយក្មេងប្រុសរូបនេះមិនមានជី វិ តទៀតឡើយ ដោយសារតែល ង់ទឹក នៅទឹកបឹងបុរីឡាយគុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដក់គ្រួសាររបស់ក្មេងរ ងគ្រោះ ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារទាំងវ័យក្មេង ពិតជាគួរឲ្យស្រណោះណាស់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply