ភិន សុដាលីស ថា អ្នកខ្លះរវល់តែសម្លឹងឃើញ ឬផ្ដល់តម្លៃលើរបស់ខាងក្រៅខ្លាំងពេក ទើបអ្នកភ្លេចអំពីអ្វីដែលខ្លួនកំពុងមាន ពិសេសលើបញ្ហាមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាង ភិន សុដាលីស ដែលជាអ្នកម្តាយដ៏ល្អម្នាក់ និងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដ៏រឹងមាំ តស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គ គ្រប់យ៉ាង​ ដើម្បីមើលថែកូនស្រី ជាទីស្រលាញ់អស់ពីចិត្ត មិនឲ្យកូនស្រី មានខ្វះចន្លោះអ្វីឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ក្នុងការមើលថកូនស្រីម្នាក់ ឲ្យរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខ។ ជាទូទៅ អ្នកនាង​ ភិន សុដាលីស តែងតែបង្ហោះសារ លើបណ្តាញសង្គម ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ មហាជន រាល់ Caption របស់អ្នកនាង មានការចុចឡាយ យ៉ាងច្រើន គួរឲ្យកត់សំគាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅថ្ងៃអ៊ុំទូកនេះ អ្នកនាង ក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា “ពេលខ្លះអ្នករវល់តែសម្លឹងឃើញ ឬផ្ដល់តម្លៃលើរបស់ខាងក្រៅខ្លាំងពេក ទើបអ្នកភ្លេចអំពីអ្វីដែលខ្លួនកំពុងមាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខភាពផ្លូវចិត្តក៏អ្នកមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកត្រូវងាកមកផ្ដោតលើខ្លួនឯងវិញម្ដង។សង្គមដែលយើងរស់នៅ គឺកំពុងតែស្មុគស្មាញស្រាប់ទៅហើយ ដូច្នេអ្នកគួរធ្វើរឿងខ្លះដើម្បីឱ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្ត… “។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply