ជួយស៊ែរអោយម្ចាស់រូបបានឃើញផង!ដោយទឹកចិត្តគោរព ស្រលាញ់បងស្រីម្នាក់បានគូររូបបងស្រីទ្រីដាណាប្រៀបបីដូចទេពធីតាសួគ៍ព្រះនាងនាគរាជ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចហើយ ថៅកែហាងពេជ្រទ្រីដាណា គឺជាអ្នកជំនួញស្រីដ៏ល្បីមួយរូប ដែលតែងតែចូលរួមធ្វើការងារសប្បុរសធម៌នានាជាច្រើនកន្លងមក ធ្វើអោយលោកស្រីក្លាយជានិមិត្តរូបនៅក្នុងដូងចិត្តបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញដោយក្តីគោរពស្រលាញ់ដែលលោកស្រីទ្រីដាណាមានទឹកចិត្តល្អ ជួយអ្នកក្រក្សត់ នឹងជនរងគ្រោះទឹកជំនន់ជាច្រើនធ្វើអោយបងស្រីម្នាក់ដែលមានអខោនហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Kong Voeun

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានគូររូបលោកស្រីទ្រីដាណាដោយប្តូរសំលៀកបំពាក់នឹងគ្រឿងអលង្ការប្រៀបបីដូជទេពធីតាសួគ៍ព្រះនាងនារាជ ដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរ ដោយបងស្រីជាងគំនូរបានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាដំបូងនាងខ្ញុំសុំទោសចែដាណា ដែលខ្ញុំគូរូបចែដោយមិនបានអនុញ្ញាតហើយគំនូរនេះបានគូរប្តូរសំលៀកបំពាក់នឹងគ្រឿងអលង្ការខុសពីរូបដើមរបស់ចែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែនាងខ្ញុំគូរចេញពីចិត្តដោយភាពស្រមើរស្រមៃ”ខ្លួនឯងថាគូរបែបនឹងប្រៀបបីដូចទេពធីតាសួគ៌ព្រះនាងនាគរាជ ដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមនឹងចែដាណាមានទឹកចិត្តល្អ ជួយអ្នកក្រក្សត់ នឹងអ្នករងគ្រោះទឹកជំនន់ជាច្រើន។បានធ្វើអោយអ្នកគ្រប់គ្នាស្រលាញ់រួមទាំងនាងខ្ញុំដែរ។ ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំក៏បានគូររូបមួយសន្លឹកនេះជាកាដូរអនុស្សាវរីយ៍សំរាប់ចែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគំនូរនេះចែនឹងពេញចិត្តហើយនឹងបានដល់ដៃចែនៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន។បើមានខុសឆ្គងមិនសមរម្យត្រង់ណាសូមអធ្យាស្រ័យអោយនាងខ្ញុំផងចា៎។សូមបងប្អូនមេត្តាជួយlikeនឹងshareអោយនាខ្ញុំផង សូមអគុណទុកជាមុន។លេខទូរស័ព្ទ 099 4164176 ។ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply