អាណិតណាស់ ! ក្មួយប្រុសម្នាក់ កើតជំងឺជើងធំចម្លែក ហើយម្រាមដៃក៏ពិការ សង្ឃឹមសប្បុរសជនជួយ ព្រោះក្មួយត្រូវការប្រាក់ ដើម្បីវះកាត់…(មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជន បងា្ហញការអាណិតអាសូរ ជាខ្លាំងពេលបានឃើញសភាពរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ កើតមកមានជើងចម្លែក ហើយនៅពេលនេះ សភាពរបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះ កាន់តែធំៗ ខុសពីធម្មតា ហើយដៃរបស់ប្អូនប្រុស ក៏ពិការថែមទៀតផង។ ក្មេងប្រុសរូបនេះ មានស្រុកកំណើតនៅភូមិ សំរោង ឃុំ ក្តឿងរាយ ស្រុក កញ្រ្ចៀច ខេត្ត ព្រៃវែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងបើយើងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Phal Pheakdey បានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថា “ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះរស់នៅភូមិ សំរោង ឃុំ ក្តឿងរាយ ស្រុក កញ្រ្ចៀច ខេត្ត ព្រៃវែង ជើងរបស់គាត់មានសភាពបែបនេះពីកំណើត ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ជើងគាត់ចាប់ផ្តើម ខ្លាយបន្តិចម្តងៗ។ ដោយសារជីវភាព ឪពុកម្តាយ ខ្វះខាត គ្មានលទ្ធភាព យកកូនមកពេទ្យដើម្បីវះកាត់ !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបាទ តំណាងអោយ ឪពុក ម្តាយ ក្មេងប្រុស សូមលើកម្រាមដៃដប់ អង្វរ អំពាវនាវ ដល់ សម្តេច ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក ឧកញ្ញា អ្នក ឧកញ្ញា លោក លោកស្រី សូមមេត្តាជួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះផង ! សូមអរគុណ My ABA : 001 301 740 (PHAL PHEAKDEY) Tel : 089 577 968 (Telegram)”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply