មិនសមសោះ! នារីវ័យក្មេងអាយុទើប២៣ឆ្នាំបញ្ចប់ជីវិតខ្លួន ដោយសារតែ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជារន្ធត់ណាស់! ដោយនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីហ្វេបុក «Õün Pøv »បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយថាឈឺណាស់ចែចាកចេញដោយមិនបានលាប្អូននឹងមិនដឹងថាចែកេីតអីរឿងអីមិចមិនប្រាប់ប្អូនមិចទៅទាំងបែបនេះនាក់គ្រប់គ្នាលាញ់ចែណាស់ប្អូនទទួលយកមិនបានទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សល្អប្អូនអេីយសូមបងទៅអោយបានសុខកេីតមកជាតិក្រោយយេីងជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតបងទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទេ។ម្ចាស់គណនីហ្វេបុកខាងលើក៏បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដោយរៀបរាប់បន្ថែមថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ពេលនេះបាត់បងស្រីខ្ញុំបាត់ជារាងរហូត” “មិត្តបងមកជុំគ្នាហេីយមិចបងមិនក្រោកមកយាយលេងសម្លេងសេីចនឹងស្មាមញញឹមពេលនេះបាត់ទៅណាអស់ហេីយមិចលឺតែសម្លេងយំបែបនេះប្អូនធ្វេីចិត្តមិនបានទេបងសម្លាញ់”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនីហ្វេបុកមួយទៀតឈ្មោះ «Bunsen Khun» ក៏បានបង្ហោះសារសម្លេងយំបែបនេះប្អូនធ្វេីចិត្តមិនបានទេបងសម្លាញ់”។ គណនីហ្វេបុកមួយទៀតឈ្មោះ «Bunsen Khun» ក៏បានបង្ហោះសារដែរថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងខានជួបប្អូនមួយឆ្នាំមិននឹកស្មានថាមិនបានជួយរហូតសោះស្នាមញញឹមដែលធ្លាប់ឃើញសម្លេងសើចដែលធ្លាប់ឮពេលនេះលែងបានឃើញបានឮទៀតហើយបងមិនជឿទេថាប្អូនគិតបែបនេះទៅទាំងមិនបានលាអ្នកណាមួយម៉ាត់បងសោកស្តាយប្អូនណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថានារីរងគ្រោះដែលសុខចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទាំងក្មេងខ្ចីមានឈ្មោះ ម៉ៃ វួចតាង អាយុ២៣ឆ្នាំ មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំ។បើតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់គណនីហ្វេបុក«Õün Pøv»ដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់នារីរងគ្រោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានអោយដឹងថាបងស្រីរបស់នាងស្លាប់ដោយសារតែការចង.ក។ ហើយសម្រាប់មូលហេតុដែលបណ្ដាលអោយបងស្រីនាងចងកសម្លាប់ខ្លួន មិនដឹងថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply