ប្រពៃណាស់ ! កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស និង លោក ដេវីត ខ្នះខ្នែងខ្លាំងលើកិច្ចការសប្បុរសធម៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំឡុងពេលដែលបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនគ្រួសារ​​កំពុងតែជួបនូវការលំបាក ត្រូវចាកឆ្ងាយពីផ្ទះសំបែង​ បាត់បង់ផលដំណាំ និងមានបងប្អូនជាច្រើនគ្រួសារទៀត កំពុងជួបនូវបញ្ហាស្បៀងអាហារ ហូបចុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រចាំថ្ងៃនោះ ក៏មានសប្បុរសជន ជាច្រើន រូបបានធ្វើដំណើរទៅចែកស្បៀងអាហារ ជូនដល់បងប្អូន គ្រាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាមួយគ្រា នៅពេលនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក តារាចម្រៀងរ៉េបលោក ដេវីត និងកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញ និងមានបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនខ្មែរយើងផងដែរ ដោយកញ្ញា បានទិញអង្ករ ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែខ្វះខាត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីខេត្តបាត់ដំបង​ តារាចម្រៀងរ៉េប​ លោក ដេវីត បានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លី អមជាមួយនឹង ស្បៀងអាហារ ដោយលោកបានបង្ហោះសារ នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ថ្ងៃនេះមកខេត្តបាត់ដំបង ដោយផ្តល់អំណោយជូនបងប្អូនដែលជួបគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀងដោយតាមរយៈ ឯកឧត្តម អភិបាលបាត់ដំបង ចំនួន ២០០គ្រួសារ។ ដោយកិត្តិយស ដោយសេចក្តីស្រលាញ់ “។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply