តើរឿងនេះពិតទេ? តារាចម្រៀង លានអាព្រីគីនីន ឡើងងារជាឧកញ៉ា តែជំពាក់លុយគេជិត 3,000$មិនព្រមសង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុមតើរឿងនេះពិតទេ? តារាចម្រៀង លានអាព្រីគីនីន ឡើងងារជាឧកញ៉ា តែជំពាក់លុយគេជិត 3,000$មិនព្រមសង ។ អតីតារា ចម្រៀង និងពិធីករ ប្រុសលោក លាន អាព្រីគីនីន ថ្មីៗនេះ ត្រូវបានប្រភព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទម្លាយប្រាប់ កម្ពុជាថ្មីថា អតីតតារា ប្រុសរូបនេះ ដែលបច្ចុប្បន្នមា នងារជា ឧកញ៉ាបាន ជំពាក់លុយគេ ប្រមាណជិត ៣ពាន់ដុល្លារ មិនព្រមសង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាងលោក អាព្រីគីនីន តែងតែរកលេស គេចខ្លួនមិន ព្រមចូលខ្លួន ដោះស្រាយឡើយ ។ បើតាមប្រភព ពីម្ចាស់លុយ បានថ្លែងប្រាប់កម្ពុជាថ្មីឲ្យដឹងថា លោក លាន អាព្រីគីនីន ដំបូង ឡើ យ បានជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន ៣៩០០ដុល្លារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បាន សងចំនួន ១០០០ដុល្លារ ខណៈដែល ម្ចាស់លុយ(អ៊ុង វាសនា)បានទា មទារជា បន្តបន្ទាប់នោះ ។ ប្រភពបបាន បន្តទៀតថា បច្ចុប្បន្នលុយដែល អតីតតារាចម្រៀង លោក លាន អាព្រីគីនីន នៅជំពាក់ នោះគឺមានចំនួន ២៩០០ដុល្លារទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបានបន្តថា ពេលដែលខ្លួនទាមទារ លុយជំពាក់ម្តងៗ គឺអតីតតារាប្រុសរូបនេះ តែងតែយកលេសម្តង ថាចេះម្តងថាចុះ ពោលគឺពន្យា រហូតមកទល់ពេលនេះ មានរយៈពេលច្រើនខែមកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញព័ត៌មាននេះ ដែរគេហទំព័រកម្ពុជាថ្មី នៅព្រលប់ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០បានព្យាយាម ស្វែងរកបកស្រាយពី សំណាក់អតីតតារាចម្រៀង និងមានងារជា ឧកញ៉ាលោក លាន អាព្រីគីនីន ដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែលេខ ទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទង បានឡើយ។ ដូច្នេះកម្ពុជាថ្មីសង្ឃឹមថា អតីតតារា ប្រុសរូបនេះនឹងចេញ មុខបកស្រាយនៅពេលក្រោយដើម្បីស្រាយចម្ងល់របស់មហាជន៕ ប្រភព khmerNews

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Leave a Reply