ថាមែនៗ! លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ចេញវីដេអូទាំងយប់ឆ្លើយតបទៅអ្នកចាំតែទើសរិះគន់ រឿងធ្វើបុណ្យចែកអំណោយចាំបាច់ ញញឹម ថត និងបញ្ហាគួរចែកគំនិតជាជាងអំណោយពេលមានគ្រោះធម្មជាតិ ហើយ… (មានវីដេអូ)

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា មហាជនស្ទើរតែ៩០ភាគរយ បានប្រតិកម្មមិនយល់ស្រមជាមួយម្ចាស់គណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ ផ្សារលក់ទំនិញ គ្រប់ប្រភេទ ដែលបានបង្ហោះរូបថតរបស់សប្បុរជនជាច្រើនដែលបានចុះចែកអំណោយ និងតែងតែជួយសង្គមនិងបានរិះគ ន់ថា: មើលមុខម្ចាស់ផ្ទះផង លោកៗថតហើយទៅវិញបាត់ មិនមកដេក នឹងសុីអំណោយដែលលោកអោយជាមួយគាត់នុង ទេ គាត់សុីតែ5ថ្ងៃ អស់ហើយ ចុះរាប់ថ្ងៃទៅមុខគាត់បានអីសុី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសអ្នកក្រគឺចែកអំណោយ ប្រទេសអ្នកមានគឺចែកគំនិត ចែកគំនិតតែម្ដង អ្នកចែកនឹងអ្នកទួលគំនិតរស់នៅស្រួលអស់មួយជីវិត តែបើចែកអំណោយបានសុីស្រួលយ៉ាងយូតែ5ថ្ងែ ហើយហត់នឿយនឹងចែកអស់មួយជីវិត នឹងធ្វើអោយប្រទេសក្រីក្រជារៀងរហូត ព្រោះប្រជាជនកើតរោគខ្ជិលច្រអូស ចាំតែយកអំណោយមនុស្សធម៌ យល់ទេ ត្រង់ហ្នឹង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មើល🏠ផ្ទះគាំទ្រតារា នឹងផ្ទះតារា ខុសគ្នា 380° ។ តារាមួយភាគធំ មួយថ្ងៃៗ បង្រៀន លើកទឹកចិត្តអោយ ប្រជាជនក្មេងៗសិស្សសាលា ផឹកតែស្រាសប្បាយដូចរៃចឹង សិស្សសាលា គិតតែសប្បាយ សម្ភារៈនិយម ធ្វើខ្លួន តាមសម័យដូចតារា គេចសាលា ខ្ជិលច្រអូស មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយ ក៏បោះបង់ការរៀនសូត្រ ទង្វើរសកម្មភាព ទាំងនេះហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើអោយប្រជាជនក្ររហាម ។ពេលគាត់ក្ររហាមក៏នាំគ្នាមកចែក អំណោយយកលាភសក្ការៈមកខ្លួន ដើម្បីរកប្រយោជន៍ ការគាំទ្រទៅវិញ វាមិនខុសពីឪពុកម្តាយជិតងាប់ហើយបានទិញផ្លែឈើអោយហូបទេ ។ ពិចារណាតាមការណ៌គួរ តើគួរចែកអំណោយឬចែកគំនិត យល់ទេត្រង់ហ្នឹង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាងការថតផូសវាមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសេចក្តីល្អនោះទេជួនកាលអ្នកសំដែងជាល្អក៏ថាបានមើលតែទឹកមុខអ្នកដឹងហើយ ចុះបើផ្ទះតារាខ្លួនឯងដេកផ្ទះលិចទឹកចឹងតើគាត់សប្បាយចិត្តទេ។ ខ្ញុំមិនបានហាមឃាត់អោយចែកទេ តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ហេតុដំបូង ធ្វើអោយពលរដ្ឋក្ររហាម ដែលនាំអោយបានផលដូចពេលនេះ។ ព្រះពុទ្ធនិយាយថាការចែកធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក្រោយពីអានផ្នត់គំនិតខាងលើហើយ ស្រាប់តែនៅយប់មិញនេះ លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានចេញវីដេអូប្រតិកម្មទាំងអារម្មណ៍មិនល្អ ហើយបានពន្យល់តបទៅវិញយ៉ាងច្រើនជុំវិញការធ្វើបុណ្យ ជាមួយទឹកមុខញញឹមមិនមានអ្វីខុសទេ ការផ្តល់ស្នាមញញឹមគឺផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលនេះគឺការចែករំលែកអំណោយបន្តិចបន្តួចគឺជាការចាំបាច់ មិនមែនត្រូវចែកគំណិត ចំនេះដឹងទេ ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ការចែករំលែកចំនេះដឹងគឺមិនខ្វះទេ ជាក់ស្តែងសាលារៀន កន្លែងអបរំគឺបានសាងសង់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅហើយ៕ ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply