រន្ធ ត់ចិត្តនិងតក់ស្លុ ត! គណកម្មការ ជេស៊ីកា បង្ហោះសារបែបនេះក្រោយដៃគូការងារដ៏ល្អទទួលមរណភាពគឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ភ្នំពេញ)៖ ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយនូវកម្មវិធីប្រឡងធ្វើម្ហូបដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាសម្រាប់ពិភពលោក គឺកម្មវិធី Master Chef។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយកម្ពុជាក៏ បានទិញសិទ្ធិនូវកម្មវិធីនេះមកចាក់ផ្សាយផងដែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិន(CTN) និងកំពុងទទួលបាននូវការគាំទ្រ ក៏ដូចជាការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មេផ្ទះ និងអ្នកគាំទ្រជាច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែថ្មីនេះបើតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់បងស្រីម្នាក់ ដែលអះ អាងថា គ្រួសារបងស្រីជាអ្នករាប់អានជាមួយC hef រិទ្ធី ដូចបងប្អូនបានសរសេរថា «Chef រិទ្ធី បានទទួលមរណភាពកាល ពីយ ប់មិញនេះ ហើយពេលនេះ ភរិយារបស់លោក ក៏កំពុងរៀបចំដំណើរ និងយកChef រិទ្ធី ទៅផ្ទះហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយលែងសង្ឃឹមតទៅទៀតហើយ។»បើងាកមកដៃគូម្នាក់ក្នុងកម្មវិធី Mast erChef Khmer គឺកញ្ញា Jessica វិញ ក៏បានបង្ហោញពីការសោកស្តាយ និង រន្ធ ត់ចិត្តនេះដែរ បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពី Chef រិទ្ធីបានទទួលម រ ណភាពនោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងការសោកស្តាយដែលខ្លួនបានបា ត់ប ង់ដៃគូជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ កញ្ញា Jessica ក៏បានបង្ហោះសាររំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀ មក្រំមួយលើហ្វេសប៊ុកផ្លូវការខ្លួនយ៉ាងកម្សត់ថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«តាំងនាមខ្ញុំដែលជាដៃគូរនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសខ្មែរ ដែលជាកម្មវិធី MasterChef Khmer ជាJudge Jessica សូមចូលរួមរំ លែ កទុ ក្ខដ៏ក្រៀ មក្រំដល់ បងប្រុសរិទ្ធី (Chef Rithy) ដែលបានលាចា កលោកកាលពីយប់មិញនេះ គាត់ប្រៀបដូចជាគ្រូ ជាបង ជាដៃគូរការងារដ៏ល្អ ហេីយក៏ជា Chef មួយរូបដែលមានសម្ថភាពខ្ពស់ផងដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនសូមអោយបងទៅកាន់សុ គតិភ ព ហេីយសូមបួងសួងដល់បងបេីមានជាតិក្រោយពិតសូមកុំអោយបងដូចជាតិនេះអី សូមអោយមានសុខភាពល្អព្រមទាំងអាយុវែងផងដែរប្អូនពិតជាសោ កស្តា យខ្លាំងណាស់ចំពោះការបា ត់ប ង់រូបបងប្រៀបដូចជាការបង់ធនធានមនុស្សដែលមានសម្ថភាពដ៏ល្អមួយរូប ជាចុងក្រោយបងរិទ្ធីនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំប្អូន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស។YOU WILL ALWAYS BE IN OUR HEARTS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply