ភ្លាមៗពេកនាយ ព្រែក ស្លុ តចិត្តខ្លំាងក្រោយ Chef រិទ្ធីទទួលមរណះភាពក៌បានបង្ហោះសារមួយដល់វែងថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់កម្មវិធី Masterchef Cambodia ត្រូវបានទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើន រាល់ការចាក់ផ្សាយម្តងៗ មានអ្នកចូលមើលមិនក្រោម ២០ម៉ឺនដងនោះទេ ព្រោះគេពិតជាចង់ដឹងថា ទឹកដៃ នៃអ្នកចូលរួម ពិតជាអស្ចារ្យ ឡូយប៉ុណ្ណា ទើបហ៊ានចូលប្រកួតជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ គេក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Chef នៅក្នុងកម្មវិធីដូចគ្នា ជាមួយ នឹងថ្វីមាត់ ចាក់ដោត ទៅកាន់បេក្ខជន ចូលប្រឡង ដែលអ្នកខ្លះស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែក អួលដើមក ព្រោះតែសម្តី Chef ដែលធ្វើការ រិះគន់ ឬថាឲ្យ ទៅលើមុខម្ហូបរបស់បេក្ខជន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះដែរ នៅយប់ថ្ងៃទី ២០ ខែតុលានាំ ២០២០ ដដែល បុរសម្នាក់ដែលអះអាងជាប្អូនធម៌របស់ Chef រិទ្ធី ក៏បានបង្ហោះសារដែរថាលោក រិទ្ធី បានទទួលមរណះភាពហើយ ដោយសារជំងឺសួតធ្ង ន់ធ្ងរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply