ហួសចិត្តគ្រប់គ្នា ! ក្រោយផ្ទុះរឿងស្ដី្រម្នាក់ ហា យ ស្មន់ជាមួយប្ដីគេហើយ ឆ្លៀតឆាតមកប្រពន្ធទារថ្លៃសំណងខ្លួនប្រាណសរុបទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ លើលោកនេះអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរ ជាពិសេសគឺរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់តែម្ដង ដោយនៅក្នុងសង្គមយើងនេះតែងតែមានករណីទំនា ស់ជារឿយៗ ដែលប្ដីរត់ទៅរកស្រីក្រៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយស្រីប្ដីហ្អឹងឆ្លៀតមករ ក រឿងប្រពន្ធដែលមិនដឹងអ្វីទៀត ហើយកាន់តែសា ហា វទៅទៀតនោះគឺឆ្លៀតទារថ្លៃសំណងខ្លួ ន ប្រាណ៤ម៉ឺនដុល្លារ​ ដែលសហាយរបស់ប្ដីខំលះប ង់ខ្លួនប្រា ណជូនប្ដី ដោយប្រពន្ធហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ AH Neang Tk កាលពីម្សិលមិញនេះបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖«សូមបងប្អូនជួយស៊ែផង បើបានជាគេថាយើងអា ក្រ ក់ហើយ គ្មានអ្នកជួយដោះស្រាយខ្ញុំបានទេបងប្អូនខ្ញុំមានរឿងនៅក្នុងចិត្តច្រើនណាស់ដែរស៊ូ ទ្រាំ​ លំ បាកនៅផ្ទះមើលថែកូន តែប្ដីបែរជានៅមើលថែស្រីវិញទាំងប្រពន្ធកូនខ្ចីតាំងពី3ខែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥលូវកូនបានជិត10ខែហើយៗក៏អស់ទ្រាំទៀតដែរនៅគ្រប់ទង្វើរដែរគេធ្វើមកលើខ្លួនបែបនេះខ្ញុំព្យាយាមនិយាយល្អជាមួយគេហើយតែវាមិនឈប់ទាក់ទងទេខ្ញុំមិនបានបន្ទោសតែខាងស្រីទេវាមកពីប្ដីយើងដែរបើកដៃអោ យ ស្រី ហើយស្រីនេះវា សា ហា វណាស់យកប្ដីគេហើយគំ រា ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយប្រពន្ធគេបង់ថ្លៃខូចខាតខ្លួនវាទៀតចុះអាពេលវាយកគ្នានិងវាមិនបានមកប្រាប់ខ្ញុំអោយដឹងណាបើខ្ញុំដឹងក៏វាមិនបានយកគ្នាដែរហើយលឺថាបងប្អូនវាដឹងហើយមិនហាមប្អូនទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅអោយ​ខ្ញុំ​និងម៉ែក្មេកខ្ញុំទៅសុំទោសវាជំនួសប្ដីនិងកូនទៀតតែការវាយកគ្នាវាមិនសួររកម៉ែក្មេកសោះ​ នៅមានរូបពិសេសទៀត​បងប្អូនខ្ញុំ​គិតបើគេវិញមិនទ្រាំដូចខ្ញុំទេ បញ្ចាក់ខ្ញុំមិនបានការទេតែខ្ញុំមានអេតាស៊ីវិល»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីខាងលើនេះមានមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន បានប្រ តិ កម្ម​ ជេ រ ទៅនារីដែលជាសហាយរបស់ប្ដី ដោយអ្នកខ្លះមានការហួសចិត្តយ៉ាំងខ្លាំង មិនសមនារីម្នាក់ហ្អឹង ហ៊ានធ្វើបែបនេះសោះ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply