បងស្រី អូន នឹកឃើញកាលខ្លួនក្រទៅទទួលអំណោយសប្បាយចិត្តណាស់យំផងសេីចផង ឥលូវដល់ពេលចែកអំណោយវិញក៏យំដដែល ពេលលឺគាត់និយាយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនប្រាកដជាបានស្គាល់រួចមកហើយថា អ្នកនាង ស្រី អូន ដែលជាម្ចាស់ហាង សម្រស់ធម្មជាតិ បាននាំយកអំណោយទៅចែកជូន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលក្រីក្រ នៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រោយពីពួកគាត់ម្នាក់ត្រូវបានរងគ្រោះ ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ជាច្រើនគ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទង្វើរដ៏ល្អនេះ បានធ្វើឲ្យមហាជន ក៏ដូចជា បងប្អូនដែលរងគ្រោះ ដោយទឹកជំនន់ មានក្តីរំភើបជាខ្លាំង ពេលបានជួបបងស្រីអូនផ្ទាល់។ អ្នកនាងស្រីអូន បានបង្ហោះសារថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“នឹកកាលខ្លួនក្រទៅទទួលអំណោយសប្បាយចិត្តណាស់យំផងសេីចផង ឥលូវដល់ពេលចែកអំណោយវិញក៏យំដដែល ពេលលឺគាត់និយាយថាលិចផ្ទះអស់ហេីយដាច់ស្បៀងហេីយឃ្លានណាស់ពេលបានអំណោយចឹងគាត់បានរស់តទៀតហេីយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុទ្ធោម៉ែគេម៉ែខ្ញុំ ពុកគេពុកខ្ញុំ ខ្លោចចិត្តពេលលឺលោកយាយនិយាយថាឃ្លានណាស់ ខ្ញុំចាំពាក្យនេះមិនភ្លេចជូតទឹកភ្នែកទៅវិញទៅមក។
អំណោយ5000គ្រួសារគឺមិនច្រេីនទេតែខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកជួយបងប្អូនខ្មែរក្នុងពេលទឹកជំនន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលខ្ញុំក្របានអំណោយម្ដងៗសប្បាយចិត្តណាស់ ព្រោះកំពុងឃ្លាន ហេីយមិនដឹងរកលុយមកពីណាព្រោះទឹកលិចអស់ហេីយ លុយទឹកជិះទូកទៅយកអំណោយទាំងញញឹម អ្នកធ្លាប់ជួបទេីបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ សូមជូនបុណ្យផងបងប្អូនខ្មែរ សូមអោយមេឃឈប់ភ្លៀងទៀតទៅ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងស្រីបានបន្តទៀតថា “យាយឃ្លានណាស់ចៅ ពាក្យមួយឃ្លាដែលគ្រប់គ្នាស្ដាប់ហេីយ​ពិបាកក្នុងខ្លួនព្រោះគាត់ពិការភ្នែកហេីយទីទ័លខ្លាំង យាយគេយាយខ្ញុំ ។ ខ្ញុំបានជូនអំណោយនិងបន្ថែមថវិការជូនលោកយាយពីលេីទៀតព្រោះលោកយាយងងឹតភ្នែកហេីយលំបាកណាស់ ជូនបុណ្យផងបងប្អូន”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply