រៀបការ ៣ ឆ្នាំ ប្ដី-ប្រពន្ធលោក សុខ ជំនោរ នៅតែស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមដូចគ្រានៅជាសង្សារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតមកដល់ពេលនេះ អ្នកនិពន្ធឆ្នើមគឺលោក សុខ ជំនោរ និង អ្នកនាង សុរង្សី ជាភរិយា បានចាប់ដៃគ្នាចូលរោងការក្លាយជាប្ដី-ប្រពន្ធរយៈពេលប្រមាណជិត ៣ ឆ្នាំហើយ ដោយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ ទទួលបានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាត សាច់សខ្ចី កែវភ្នែកមូលក្រឡង់ៗគួរឱ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេកត់សម្គាល់ឃើញប្ដី-ប្រពន្ធ លោក សុខ ជំនោរ ស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់ ព្រោះថាជារឿយៗ អ្នកទាំងពីរតែងចែករំលែករូបថតស្វីតៗជុំគ្រួសារ បង្ហាញពីជីវិតឯកជនយ៉ាងមានក្ដីសុខជារឿយៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេចាំបានថា កាលពីលោក សុខ ជំនោរ និង ភិរយា ទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោង អ្នកទាំងពីរបង្ហោះរូបថតផ្អែមល្ហែម បង្ហាញពីក្ដីស្រឡាញ់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនសូវសល់ថ្ងៃឡើយ រហូតមកបច្ចុប្នន្ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេទាំងពីរបានរៀបការក្លាយជាប្ដីប្រពន្ធច្រើនឆ្នាំ ហើយថែមទាំងមានកូនស្រីម្នាក់ទៀត តែអ្វីដែលមិនប្រែប្រួល ប្ដីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរនៅតែស្រឡាញ់ល្អូកល្អិននឹងគ្នាដូចពីរៀបការដំបូងៗដដែល ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply