សែនអាសូរខ្លាំងណាស់! សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង ហែសពទាំងទឹកលិចលង់អស់មើលទៅអណោចអធ័មណាស់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជារងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅព្យុះបណ្តាលអោយមានភ្លៀងធ្លាក់រាល់ថ្ងៃជាប់ៗគ្នារហូតដល់មានការលិចលង់តាមខេត្តក្រុងនានាក៏ដូចជាភូមិស្រុកធ្វើអោយមានការលិចលង់ផ្ទះសម្បែងសត្វចិញ្ចឹមដំណាំត្រូវខូចខាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្ងៃក៏កំពុងតែជាសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់តំបន់ដើម្បីជម្លៀសទៅរកទីដួលសុវត្ថិភាព។ ពិតជាកំសត់ណាស់លោកអេីយទិដ្ឋភាពហែរសពចំពេលទឹកជំនន់ត្រូវលិចលង់ភូមិស្រុក​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយះរូបជាច្រេីនសន្លឹកនេះបានបង្ហោះធ្វេីអោយអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមសង្វេកណាស់គ្រួសារសពកំពុងតែជួបទុក្ខដោយទឹលិចផ្ទះលិចផ្លូវហេីយថែមទាំងបាត់បង់សមាជិតជាទីស្រលាញ់ម្នាក់ទៀតពិតជាក្តុកក្តួលណាស់​ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមប្រភពខាងលើបានអោយដឹងថា បុណ្យសពកំសត់នេះមានទីតាំងស្ថិននៅ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង៕មហាសែនកំសត់ណាស់ សូមអោយវិញ្ញាណខ័ន្តលោកយាយទៅកាន់សុខតិភព😭😭(សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃគ្រួសារសពផង)កណ្ដាលស្ទឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply