ថ្ងៃចេញពីពេទ្យមកផ្ទះ ម៉ាក់ អូនJenny បានឃើញលោកយាយកំសត់ម្នាក់ កំពុងតែអង្គុយពិសារបាយ នៅតាមផ្លូវ ឃើញកំសត់ពេកអ្នកនាង សួស វីហ្សា ក៏បានធ្វើរឿងមួយនេះភ្លាម…(មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាង​ សួស វីហ្សា សម្រាលបានកូនស្រី ដោយសុវត្ថិភាព និងមានសុខភាពល្អទាំងម្តាយ ទាំងកូន ទាំងគួរឲ្យក្នាញ់ ធ្វើឲ្យមហាជន និងសាច់ញាតិបងប្អូន គ្រឺតក្មួយយ៉ាងខ្លាំង។ បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួមហើយ អ្នកនាង​ សួស វីហ្សា ក៏បានបង្ហោះវិដេអូ ចម្រៀងមួយបទយ៉ាងមានអត្ថន័យបំផុត​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះ អ្នកនាងសួស វីហ្សា បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយ ដោយបាននាំអូន Jenny​ មកដល់ផ្ទះផងដែរ។ លោក ថម មីបានបង្ហោះសារថា “សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះ កូនស្រីសំលាញ់ចិត្តខ្ញ៉ំ ថង សាម៉ូលីណា ហៅអូនJenny បានមកដល់ផ្ទះហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាំលាភនាំជ័យណាកូនណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដល់ប៉ាម៉ាក់យាយតាយាយកុងនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងណា កូនកណ្តុរមាស ជាពិសេសសូមបួងសួងអោយគ្រោះទឹកជំនន់ឆាប់បាត់ពីប្រទេសជាតិយើងផងចុះ Sous Visa ថង សាម៉ូលីណា Tommy “។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់កូនស្រីរបស់លោក ថម មី បានបង្ហោះសារថា “ចេញពីពេទ្យមកផ្ទះ អូននិងម៉ាក់ៗប៉ាៗបានឃើញលោកយាយជរាម្នាក់អង្គុយហូបបាយតាមផ្លូវតែឯងយ៉ាងកំសត់គួរអោយអាណិតណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ាៗក៏ឈប់ឡានអោយម៉ាក់ៗនិងអូនចុះជួបលោកយាយនិងបានជួយជាថវិការបន្តិចបន្តួចដល់លោកយាយទុកពិសារបាយ ។ អូនធ្វើបុណ្យសាងកុសលមុនចូលផ្ទះថ្ងៃដំបូងសូមអោយអំពើល្អតាមថែរក្សាអូនផងណា ជូនបុណ្យពុកម៉ែបងប្អូនផង ពីអូន Jenny កូនកណ្តុរមាស “។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply