កូនស្រីច្បងពិធីការិនី Gubgib តែងខ្លួនធ្វើជាកូនអណ្ដើកឡើងឃ្យូត គួរឱ្យស្រឡាញ់បំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមកកូនស្រីពិធីការិនីថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាព Gubgib តែងត្រូវបានទស្សនិកជនជាច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្ត ចំពោះមុខមាត់ឃ្យូតៗ កាយវិការម្ញ៉ិកម្ញ៉ុក ក្រមិចក្រមើលគួរឱ្យក្នាញ់របស់នាងតូច ដែលម្ដាយសម័យថ្មីខាងលើ តែងតែបង្ហោះពីសកម្មភាពកូនលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើកនេះរៀងប្លែកបន្តិច នាងតូច ប៉ាវប៉ាវ កូនស្រីច្បងសំណព្វចិត្តរបស់ពិធីការិនី Gubgib បានបង្ហាញវត្តមានធ្វើជាកូនអណ្ដើកក្នុងកម្មវិធីមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់នាងមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនាងតូច បានតុបតែងខ្លួនក្នុងរ៉ូបពណ៌ស ពាក់ស្បៃនៅលើក្បាលប្រៀបដូចព្រះនាងតូច បង្កឱ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ និង ផ្ទុះការសរសើរលើមុខមាត់តូចច្រម៉ិមៗគួរឱ្យស្រឡាញ់របស់នាងតូចមិនស្ទើរនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចនិយាយថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយ ដែលកូនស្រីច្បងរបស់អ្នកសិល្បៈដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខាងលើ បានធ្វើជាកូនអណ្ដើក និង តុបតែងកូនព្រះនាងតូចបែបនេះ ។ សូមរីករាយទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply