ប្រពៃណាស់!!ព្រឹកមិញចុះទៅខេត្ត យប់នេះថៅកែ ពេជ្រ ទ្រី ដាណា ចុះទាំងយប់ទៅជួបបងៗកម្លាំងសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌដែលរងគ្រោះ ត្រូវបងៗទទួលស្វាមគន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងរដូវកាលទឹកភ្លៀងជន់លិចប្រទេសកម្ពុជា ថៅកែពេជ្រ ទ្រី​ ដាណា និងពូម៉ៅ ពិតជាសកម្មខ្លាំងណាស់ ក្នុងការចូលរួមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលរងគ្រោះព្រោះគ្រោះធម្មជាតិនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅរាត្រីថ្ងៃនេះ គឺថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា និងពូម៉ៅ បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់កម្លាំងសង្គ្រោះប្រចាំការនៅតំបន់រងគ្រោះព្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងនោះលោកស្រី បានរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំភើបចិត្ត ឃើញបងៗកងកម្លាំងខំប្រឹងសង្គ្រោះប្រជាជនក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏លំបាកនេះ😊😊នាងខ្ញុំមានតែថវិកាខ្លះលើកទឹកចិត្ត ផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត និងស្នាមញញឹម💪💪 នៅពេលខាងមុខ នាងខ្ញុំនេងយកអំណោយទៅជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅខណ្ឌដង្កោ😊៕ សូមទស្សនាកម្រងរូបភាពខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply