ឪពុកណាមិនស្រក់ទឹកភ្នែក! ឪពុកយំអោបស ពកូនស្រីនិងសរសើរកូនស្រីប៉ុន្មានម៉ាត់បន្ទាប់ពីកូនបានស្លា ប់ដោយសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើលោកយើងនេះមនុស្សម្នាក់ៗអាចដឹងអំពីថ្ងៃចាប់កំណើតរបស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណម្នាក់អាចដឹងអំពីថ្ងៃ ស្លា ប់របស់ខ្លួនបានឡើយ ហើយក៏មិនអាចដឹងអំពីរឿងដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគត់នោះឡើយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃស្អែកមានរឿងអ្វីកើតឡើងពីព្រោះថាទាំងនេះវាគឺជាច្បាប់ដែលធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់មកគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រកែកតវ៉ាបាននោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាម៉ិញកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បុរសម្នាក់មានទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំ ដោយកូនស្រីជាទីស្រលាញ់របសគាត់បានជួបគ្រោះ ថ្នា ក់ច រាចរណ៍ និងបណ្ដាលអោយស្លា ប់ បាត់ បង់ជីវិតនៅពេលកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ ដោយស ពនារីរ ង គ្រោះ មានឈ្មោះ រ៉ាន ស្រីរត្ន័ អាយុ២២ឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបន្ទាប់ពីកូនស្រីជាទីស្រលាញ់បានស្លា ប់ ស្រាប់តែបុរសជាឪពុកបានបង្ហោះនូវសារដ៏សោកសៅនិងពាក្យសរសើរប៉ុន្មានម៉ាត់ទៅកាន់ស ពកូនស្រីដែលបានស្លា ប់ យ៉ាងដូច្នេះថា « 😭😭សូមវិញ្ញាណខ័ណ្ឌកូនស្រីសម្លាញ់បានទៅកាន់សុខគតិភពកុំបីខានឡើយ 🙏🙏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាតិក្រោយសូមកុំអោយកូនអភព្វ័អាយុខ្លីអញ្ចឹងទៀត 🙏🙏 កូនស្រីខ្ញុំស្រស់ស្អាតណាស់,សម្បុរស,រាងស្ល៊ីម,រួសរាយរាក់ទាក់😭😭កូនមិនទាន់បានយកបរិញ្ញាបត្រមកអោយពុកផង ឥឡូវកូនទៅចោលពុកបាត់😭😰(កូនស្រីសម្លាញ់ រ៉ាន ស្រីរត្ន័ អាយុ 22ឆ្នាំ)»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply