ញាក់សាច់!! ក្រោយពីភ្លៀងលិចពស់ថ្លាន់វាឡេីងផ្ទះ​យ៉ាងធំ,​ ១ក្បាល ជិត២០គីឡូ ត្រូវ២នាក់ម្តាយកូនចាប់យកទៅលែងនៅឯ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កណ្តាល៖ ក្រោយប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានជំនន់ទឹកភ្លៀងត្រូវបានលិចលង់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្រប់គ្មានកំពុងតែព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅសុវត្ថិភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងមិញនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថា ស្ត្រីម្នាក់បានចាប់ពស់ថ្លាន់មួយក្បាលបាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤.១០.២០២០ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ​ ឃុំសំពៅពូន​ ខេត្តកណ្តាល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពពីfacebook ឈ្មោះ Y Shop SmartWatch បានសរសេរថា «ទឹកលិច​ ពស់ថ្លាន់វាឡេីងផ្ទះ​🐍🐍 ធំណាស់​ ១ក្បាល ជិត២០គីឡូ ខ្ញុំចាប់វាយកទៅលែងទេបង​ ប្អូន​ ខ្ញុំយកវាទៅលែងនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី​ ក្នុងព្រៃអភិរក្ស»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(សូម​បង​ប្អូន​ ប្រុងប្រយ័តផង​ ព្រោះទឹកជំនន់ជនលិចភូមិ​ចឹង សត្វពស់វាឡេីង)។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់ នឹងរក្សាសុខភាពផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply