ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់! អ្នកនាង ធី សុវណ្ណ​ថា ប្រកាសរកជំនួយបន្ថែម ខណៈដែលខ្លួនប្រមូល​មូលនិធិ​ជា​អង្គរ និង​ស្បៀង​បាន​២០​តោន សម្រាប់​ជួយ​ជ ន ​រ ងគ្រោះដោយ​សារទឹកជំនន់​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តបងប្អូនបានជ្រាបហើយថា ជំនន់ទឹកភ្លៀងកំពុងតែ វា យប្រហា រមិនថា តាមបណ្តាខេត្ត កំពុងតែជួបនូវ ផលវិ បាកនេះយ៉ាងខ្លាំង ផលដំណាំរបស់គាត់ ផ្ទះសំបែងរបស់គាត់ កំពុងតែជា ប់គាំង មិនអាចរកអ្វីបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចាស់ ក្មេង ក៏ចាប់ផ្តេីមឈឺហេីយដែរ ថ្លូវថ្នល់ សាលារៀន មន្ទីពេទ្យ វត្តអារាម ផ្ទះសំបែង ស្រែចំការលិ ចខ្ទេ ចខ្ទីអស់ហើយ នេះដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ មានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើន ទាំងតារាចម្រៀង តារាសម្តែង និងឧកញ៉ាជាច្រើននាក់នាំគ្នាបិរច្ចាក​ថវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ប្រទេស​កម្ពុជា ដែលកំពុង​ជួប​បញ្ហា​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ ក្នុងនោះ​អ្នកនាង ធី សុវណ្ណ​ថា ក៏បាន​រួមចំណែក​ក្នុង​ការជួយ​នេះផងដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ អ្នកនាង​ធី សុវណ្ណ​ថាបានសរសេររៀបរាប់អំពីគ្រោះទឹកជំនន់ ហើយក៏បានប្រកាសដល់​មិត្តភក្ដិ និង​បងប្អូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រមូលបាន មូលនិធិ​ជា​អង្ករ និង​ស្បៀង​ចំនួន​២០​តោន ហើយ​ក៏បាន​បើកឱកាស​ឲ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​ចង់​ចូលរួម អាច​ផ្ញើ​តាមរយៈ​កុង​ធនាគារ​ABA​របស់​អ្នកនាង​ផងដែរ ដើម្បី​ជួយ​ជ ន រ ងគ្រោះ​នោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំ បានចូលរួមជាមួយមិត្តភក្ត និងបងប្អូនប្រមូលបាន មូលនិធិជាអង្ករ និងស្បៀង “២០តោន”ដើម្បីចូលរួម ជួយប្រជា ជ ន រ ងគ្រោះដោយទឹកជំនន់៕ ចូលរួម ABA : 000160916 (Thy Sovantha)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply