យំទៀតហើយ! ស្រីអូន ថា៖ កូនផេងដឹងខ្លួនហើយតែស្ថានភាពមិនទាន់ល្អទេបងប្អូន ទេវតាអើយសូមជួយអោយផេងឆាប់ជដូចដើមវិញផង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តនៅចាំទេ ប្អូនផេង ដែលអត់ល លា ដ៍ក្បាលព្រោះតែ ភាពទីទាល់ក្រពេកអស់ជំរើសក៏ដាច់ចិត្តមកផ្ទះស្រីអូនសុំអោយជួយស ង្គ្រោះផង ព្រោះខ្លួនចង់រស់បន្តដោយក្រគ្មានលុយទៀតនោះមិនអាចវះ កា ត់ដាក់ល លាដ៍៍ក្បាលបានទើបមកពឹងម៉ែធម៍ហៅស្រីអូននេះឯងដោយប្អូនជួបប ញ្ហាយសារតែ គ្រោះ ថ្នា ក់ ចរាចរណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារក្តីអាណិត បងស្រីអូន សម្រស់ធម្មជាតិ ដែលត្រូវជាម្ដាយធម៌ ក៏បានជួយជ្រោមជ្រែង កូនធម៌ចូលវះ កា ត់ថា ដាក់ល លា ដ៌ថ្មី ។ យ៉ាងណាមិញប្អូនផេង បានចូលទៅក្នុងបន្ទាប់វះកាត់កាលពីថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់នៅថ្ងៃទី ០៨ ម្ដាយធម៌ដដែលបានបន្តការផុសសារថា ទេវតាអើយជួយផង គឺបន់ស្រន់សូមឲ្យកូនផេង ឆាប់ដឹងខ្លួនវិញ ខណៈគាត់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទីយប់ ០៩ ម្ចាស់ផលិតផលសម្រស់ធម្មជាតិ បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថានេះ ជាលើកទីមួយក្នុងជីវិតដែល ខ្ញុំឈរចាំមុខបន្ទប់ វះ កា ត់ ឆាប់ដឹងខ្លួនណាកូនផេង ម៉ាក់ និងបងប្អូនកំពុងបារម្ភណាស់ ជិតឆ្កួតហើយ តើក្ដីស្រម៉ៃដែលចង់ឃើញកូនផេងមានជីវិតថ្មីនេះ អាចបានសំរេចទេ???

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ័ យណាស់បងប្អូនអើយ នៅមុននេះបន្តិច ម៉ោង១២កន្លះថ្ងៃត្រង់ទី ១០ខែតុលា ម្ចាស់ផលិតផលដដែល បានបង្ហោះសារមួយទៀត យំហើយ ផេងនិងធ្វើជាអង្គរ​ ក្សរបស់ម៉ាក់អូន មុនវះកាត់បណ្ដាំច្រេីនណាស់ សូមអោយការវះ កា ត់ លើកទី២ជោគជ័យផងចុះ ទេវតាអើ​យភ័​ យណាស់ ហឹមបងប្អូនអើ​យ យ៉ាងណាមានបងប្អូនជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផល និងបន់ស្រន់ឲ្យប្អូផេង ឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញនេះ នៅយប់ថ្ងៃទី​១៤ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក របស់ អ្នកនាង ស្រីអូនបានបង្ហោះថា៖បងប្អូនអេីយ😭និយាយមិនចេញទេ😭កូនផេងងឹងខ្លួនហើយតែស្ថានភាពមិនទាន់ល្អទេបងប្អូនទេវតាអើយសូមជួយអោយផេងឆាប់ជដូចដើមវិញផង បងប្អូនកំបុងបារម្ភណាស់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply