លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ សូមអំពាវនាវ ពូមីងបងប្អូន ចូលមូលនិធិសប្បុរសធម៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំនន់ទឹកភ្លៀងកំពុងតែ វាយប្រហារមិនថា តាមបណ្តាខេត្ត កំពុងតែជួបនូវ ផលវិបាកនេះយ៉ាងខ្លាំង ផលដំណាំរបស់គាត់ ផ្ទះសំបែងរបស់គាត់ កំពុងតែជាប់គាំង មិនអាចរកអ្វីបាន ហើយចាស់ ក្មេង ក៏ចាប់ផ្តេីមឈឺហេីយដែរ ថ្លូវថ្នល់ សាលារៀន មន្ទីពេទ្យ វត្តអារាម ផ្ទះសំបែង ស្រែចំការលិចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះសារ ថា “ឱទេវតាអេីយ សូមទ្រង់ប្រណីដល់មនុស្សជាតិផង ខ្ញុំសូមលេីកម្រាមដៃ១០ ប្រណំ សូមទេវតាប្រណី កុំអោយមានភ្លៀងខ្លាំងបែបនេះទៀតអី មិនថានៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រុងកំពុងលិចលង់ហេីយ ក្មេងៗ មនុស្សចាស់ក៏ចាប់ផ្តេីមឈឺហេីយដែរ ថ្លូវថ្នល់ សាលារៀន មន្ទីពេទ្យ វត្តអារាម ផ្ទះសំបែង ស្រែចំការលិចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមអី្វ តើបានអ្វីចិញ្ចឹមជីវិតបន្តទៀត? ខ្ញុំសូមអំពាវនាវ ពូមីងបងប្អូនចូលមូលនិធិសប្បុរសធម៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងគ្រាអាសន្ន សូមចូលរួមជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្ន ABA 001660000 Duong Chay
ផែនការរៃអង្គាស 20,000$ សំរាប់ទិញអង្ករ និងជំនួយជាសំភារៈទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង
Total: 18,492$

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឌួង ឆាយ និងដេតម៉ាលីណា 100,000$, ក្រុមហ៊ុនព្រីនគ្រុប PRINCE Holding Group 10,000$, លោកឧកញ៉ា លីម លាង 4,000$, លោកឧកញ៉ា ឡុង​ នីរ៉ុន​ និងលោកជំទាវ យ៉ាង​ គីមលី 1,000$, លោកឧកញ៉ា ថោង សារ៉ាត់ និងលោកជំទាវ ទាវ ធីតា 1,000$, ឯកឧត្តម លឹម គង់ 500$,​ HIM SOLINA 50$, SENG CHUNLY100$, MEAS VIT 10$, RA DANY 20$,​ UTH THEARITH 50$, SOK RADY 10$,​ DIEP PUTHEA 500$, YOU THET 10$,​ VA PUNLEU 5$,​LUY PISETH 15$, KANG PHIROM 10$. PRA SOEU SALY 10$,​ POV VANTHAI 15$, POV SYTHA 10$, REN MAKARA 10$, BE MALA 10$, YONG CHANDA10$, LUY PISETH 15$, KANG PHIROM 10$, PRA SOEU SALY 10$,POV VANTHAI 15$, POV SYTHA 10$, REN MAKARA 10$, BE MALA 10$, YONG CHANDA 10$, SOR CHHUNNEANG 50$, HORNG CHAKRIYA 10$, THUON MARADY 11$, NHEM RANY 10$, SUONG SOKSAN 5$, NGOTH VANNARY 20$, LUCK LEMENG 0.20$, MOEUN POEUN2$, PHAL EANGLY 9.50$, KHUN VEASNA 5$, SUM SAMET 10$,​SENG CHANBO 10$, KIM MENG 20$, SANG VUTHA 20$, CHHIN BOPEA 20$, MUTH THYDA 10$, LORT HONGCHHAY 1$,TANG LEANGHONG 5$,​KAO SORIYA 25$, DIEP SUYKIM 500$, TOUCH SOPHEA 10$, RONG THANET 15$, OUY KIMHONG 15$, KEN SOPHEARA 25$, THANN KANN 15$, UNG BUNEAV 10$, CHHENG NAIKIM 10$, LOR SYCHHOUNG 10$, LIM SOCHEATA 50$, SOK HENG 10$ , HONG PHEARITH 10$, TOUCH NARY 10$, MAN, Dina 9.71$, KIM KETY 100$, BUN PHANNA 20$, YAN LEAM 20$, VOUN BUNNA 20$, VAY THAVIN 5$, HORM PHALLA 5$, HAK SAROM 10$,VUTH SOKNIKA 5$, CHHOUY VIBOL 10$, CHHUN LIDALIN 20$,HENG SOTHEAVY 25$។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply