រន្ធត់ចិត្ត! មិនដល់ ១ ឆ្នាំផង ទេព កញ្ញា បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅ ២ រូប…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាគួរឱ្យអាណិត ដល់តារាសម្តែងរូបស្រស់ ទេព កញ្ញា ដែលក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងនាង បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីរនាក់ជាបន្តបន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេព កញ្ញា ទើបតែបង្ហាញរូបភាពលោកតារបស់នាងចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ពេលនេះលោកតារបស់នាងក៏បានទទួលមរណភាព ដែលធ្វើឱ្យរូបនាង ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារមានការសោកស្តាយ និង ក្តុកក្តួលជាខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលលោកតាចាកចេញទាំងអាល័យ តារាសម្តែងរូបស្រស់ម្នាក់នេះ បានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថា «កុងរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណៈភាពហេីយ ក្នុងឆ្នាំនេះ ខ្ញុំបានបាត់បង់ជីតាដល់ទៅ ២ នាក់ សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់កុងទៅកាន់សុខគតិភព»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ដោយសារពិធីបុណ្យរបស់ជីតា ទេព កញ្ញា មិនបានរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុង ទើបមិនមានអ្នកសិល្បៈចូលរួមបានដោយត្រឹមតែចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់រូបនាង ចំពោះការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply