ទឹកជិតចូ លច្រមុះ! អ្នកជំនាញអាមេរិកផ្តល់ដំបូន្មានថា៖ “ខ្លួនទីពឹងខ្លួន”ខណៈជំហរអាមេរិកមិនប្រាកដប្រជា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចិនកាលពីថ្ងៃពុធប្រឆាំងនឹងរាល់ការប៉ុនប៉ងដណ្តើមយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងដោយនិយាយថាការចុះចតនៅលើទឹកសមុទ្រគឺជាការលំបាកគួរឱ្យកត់សម្គាល់ហើយមានភាពមិនច្បាស់អំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រ៉ូបឺត អូបេន បានប្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនេវ៉ាដាក្នុងទីក្រុងឡាសវេហ្គាសថា ប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតកងនាវាចរដ៏ធំមួយ ហើយប្រហែលជាមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេថា វាប្រៀបនឹងគន្លងចាស់ ដូចទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយកងទ័ពជើងទឹកចក្រភពអង់គ្លេសមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី ១ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា“ ផ្នែកមួយគឺផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសមត្ថភាពក្នុងការរុញច្រានពួកយើងចេញពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើការចុះចតនៅកោះតៃវ៉ាន់” ។ ដោយចង្អុលទៅចម្ងាយ១០០ម៉ាយល៍ (១៦០ គ។ ម។ ) រវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហានៃការចុះចតនៅលើកោះនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលសួរថាតើជម្រើសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីឲ្យបា្រកដ បើប្រទេសចិនឈ្លានពានយកតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងនោះ? រឿងនេះចំពោះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេ ហើយវាក៏មានភាពស្រពេចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រ៉ូបឺត អូបេន កំពុងសំដៅទៅលើគោលនយោបាយយូរអង្វែងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពី“ ភាពមិនច្បាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ” លើសំណួរថាតើវានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់ ដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួន ហើយបានប្តេជ្ញាថានឹងបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកដោយកម្លាំងដែរឬទេបើចាំបាច់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ក្នុងការផ្តល់មធ្យោបាយដល់កោះតៃវ៉ាន់ ដើម្បីការពារខ្លួន ប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា តើវានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងករណីមានការវាយប្រហាររបស់ចិន ឬយ៉ាងណានោះទេ ដែលអាចនាំឱ្យមានជម្លោះកាន់តែទូលំទូលាយជាមួយទីក្រុងប៉េកាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក កើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ ហើយនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតក្នុងប៉ុន្មានទសវត្ស ក្នុងការប្រជែងយកការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវម្តងហើយម្តងទៀតដល់កោះតៃវ៉ាន់ឲ្យចំណាយកាន់តែច្រើនលើវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួន និងអនុវត្តកំណែទម្រង់យោធា ដើម្បីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ប្រទេសចិននូវហានិភ័យនៃការប៉ុនប៉ងចូលលុកលុយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា“ អ្នកមិនគ្រាន់តែចំណាយ ១% នៃថវិការជាតិរបស់អ្នកដែលប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានធ្វើនោះទេ ពោលគឺត្រូវចំណាយយ៉ាងណោចណាស់១,២ ភាគរយលើវិស័យការពារជាតិ ហើយសង្ឃឹមថានឹងរារាំងប្រទេសចិនដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងយោធាដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល ៧០ ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានផ្តល់ដំបូន្មានកោះតៃវ៉ាន់ថា អ្នកចាំបាច់ត្រូវ«ប្រែខ្លួនឯងទៅជាខ្លា»ដោយអំណាចយោធា។ អ្នកត្រូវចាំថា ជាទូទៅសត្វតោមិនស៊ីសត្វខ្លាទេ។ អ្នកជំណាញនយោបាយអន្តរជាតិអាមេរិករូបនេះ ទំនងចង់សំដៅថា កុំសុំអង្វរឲ្យគេផ្តល់សន្តិភាពឲ្យយើង ត្រូវបង្ខំឲ្យគេឲ្យសន្តិភាពមកយើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា បានហៅផែនការរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការជំរុញការចំណាយផ្នែកការពារជាតិចំនួន ១,៤ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយមិនគ្រប់គ្រាន់។ លោលបាននិយាយថា វាចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគលើសមត្ថភាពរួមមាន មីស៊ីលការពារដែនសមុទ្របន្ថែមទៀត មីស៊ីលនាវាចរកងម៉ារីនការវាយប្រហាររហ័ស កាំភ្លើងធំចល័ត និងឧបករណ៍ឈ្លបយកការណ៍ទំនើប៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply