រីករាយថ្ងៃកំណេីតលោកពូទីន​ ឆ្ល ងព្យុះ ភ្លៀង២៤ឆ្នាំទ ម្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីរុស្សុីដ៏មានឥទ្ធិពលលេីផែនដី​, កងទ័ពបា​ ញ់មីសុីលមួយជាការអបអរ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ម៉ូស្គូ)៖ កងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើតេស្តគ្រា ប់មី ស៊ីលលឿនជាងសំឡេងមួយប្រភេទ ដែលមានឈ្មោះថា ថាសឺកុន (Tsirkon) ហើយវាបានហោះទៅកម្ទេ ចចំគោ លដៅយ៉ាងល្អប្រសើរ ស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្របារ៉ែនត៍ (Barents Sea) ចំថ្ងៃខួបកំណើ តអាយុ ៦៨ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន នៅថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះតែម្តង។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននឹងលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនធ្លាប់បានបម្រើការជាមន្រ្តីស៊ើ បការណ៍បរទេស KGB អស់រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំដោយបានឡើងឋានៈជាវរសេនីយ៍ទោមុនពេលលាឈ ប់ពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ដើម្បីចា ប់ផ្តើមអាជីពនយោបាយនៅសាំងពេទ័របឺគ។ ក្រោយមកគា ត់បានផ្លាស់ទៅទីក្រុងមូស្គូក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ដើម្បីចូលរួមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Boris Yeltsin។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Vladimir Putinovov Putin គឺជាអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីនិងជាអតីតមន្រ្តីនៃ KGB ដែលបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ ២០១២ ដែលពីមុនកា ន់តំណែងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០០៨។ លោកក៏ជានាយករដ្ឋមន្រ្តីរុស្ស៊ីពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០០ និងម្តងទៀតពីឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ ឆ្នាំ ២០១២ ។ហើយរយៈពេលប្រមាណ ២៤ ឆ្នាំទ ម្រាំលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីរុស្សុី៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply