ចា ប់ផ្តើមហើយតើ!!អាមេរិចព្រមា នដា ក់ទណ្ឌ កម្មលើ​តួកគីតែ តួកគី មិន ខ្ចីខ្លា ចទិញ S-400 ពីរុស្ស៊ីឥតឈ ប់ ទុក ឌឺអាមេរិច (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(វ៉ាស៊ីនតោន)៖ កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះ ​សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យ​ បានអំពាវ នាវ​ឲ្យរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោក ដូណាល់ ត្រាំ ដា ក់ទណ្ឌ.កម្មលើប្រទេស​តួកគី ជុំវិញការប ញ្ជាទិញប្រព័ន្ធមី ស៊ីលការ.ពារដែនអាកាស S-400 របស់រុស្ស៊ី ​ក្រោយមាន​របាយការណ៍ថា ប្រទេសតួកគីប្រហែលជាកំពុង.រៀបចំផែ នការសាកល្ប ង​ប្រព័.ន្ធការពារនេះ ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រា យធំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក James Lankford និងលោក Chris Van Hollen ដែលមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋ បានសរសេរលិខិតទៅរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសលោក Mike Pompeo ដោយបានចោ ទសួរអំពីរបាយ.ការណ៍នេះ ហើយថែមទាំងនិយាយថា ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទទួលប រាជ័.យ ក្នុងការមិ​ នបានចា ត់វិធានការ​​ណាមួយ ​ចំពោះសក ម្មភាពដ៏គគ្លើ នរបស់​រដ្ឋាភិបាលតួកគី ដែល​​ទិញប្រ​ ព័ន្ធខែលការពារ S-400 ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរជម្រា បដែរថា ប្រទេសតួកគីបានចុះកិ ច្ចព្រម ព្រៀងក្នុងទំ ហំទឹកប្រាក់ ២.៥ពា ន់លានដុល្លារ ដើម្បីទិញ​ប្រ ព័ន្ធខែ លការពារ S-400 ពីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ មុន​​ ហើយក ត្តានេះបានជំរុ ញឱ្យសហ រដ្ឋអាមេរិកសម្រេ ចផ្អា កការល ក់យន្តហោះចម្បាំ ង F-35 ឱ្យរដ្ឋាភិបាលតួកគី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមា នដែរថា ​តួកគីនឹ ង​ប្រឈ មការដា ក់ទណ្ឌ កម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រសិនបើ​ហ៊ា នដា ក់ពង្រា យ​ប្រព័ន្ធខែលការពារ S-400 ដែលផលិត​ដោយរុស្ស៊ី។ ប៉ុន្តែរហូតមក​ទ ល់ពេលនេះ តួកគីនៅមិនទា ន់ទទួល​បានការ ដា ក់ទណ្ឌ កម្មទាំងនោះនៅឡើយទេ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CRIMEA, RUSSIA – NOVEMBER 29, 2018: S-400 Triumf surface-to-air missile systems as an anti-aircraft military unit of the Russian Air Force and the Russian Southern Military District enters combat duty near the Crimean town of Dzhankoy twelve miles away from the Ukrainian border. Sergei Malgavko/TASS
Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Êðûì. Áîåâûå ðàñ÷åòû çåíèòíûõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ (ÇÐÊ) Ñ-400 “Òðèóìô” èç ñîñòàâà ñîåäèíåíèÿ ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû àðìèè ÂÂÑ è ÏÂÎ Þæíîãî âîåííîãî îêðóãà, çàñòóïèâøèå íà áîåâîå äåæóðñòâî ïî ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíå íåäàëåêî îò Äæàíêîÿ, â 20 êèëîìåòðàõ îò ãðàíèöû ñ Óêðàèíîé. Ñåðãåé Ìàëüãàâêî/ÒÀÑÑ

Leave a Reply