ជះលុ យ១៤៦លានដុល្លារទិញកោះ Mageshima ធ្វើមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិក ដាក់ទ័ពប្រ ឆាំ ងចិន…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជប៉ុនទិញកោះ Mageshima ក្នុងតម្លៃ ១៤៦ លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើសមយុ ទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិក។ បើតាមការចេញផ្សាយដោយ SCMP កាលពីឆ្នាំ២០១៩បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ចប់ការទិញកោះគ្មា នម នុស្សរស់នៅចំនួន ១៦ ពាន់លានយ៉េន (១៤៦ លានដុល្លារ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រវាងកោះគីយូស៊ូ និងអូគីណាវ៉ាដែលខ្លួនគ្រោងនឹងអ ភិវឌ្ឍទៅជាមូលដ្ឋានហ្វឹ កហា ត់សម្រា ប់យន្តហោះយោធាជប៉ុន និងអាមេរិក។ កោះម៉ាសាស៊ីម៉ាគឺជាផ្នែកមួយនៃកោះអូសាមមី និងបានរៀបចំដែនអាកាសសំខាន់មួយសម្រាប់យោ ធាជប៉ុននៅពេលការពារអូគីណាវ៉ា នៅក្នុងដំណាក់កាលបិទនៃស ង្គ្រា មលោ កលើ កទី ២ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការអភិ វឌ្ឍតាមផែនការរបស់វាឆ្លុ ប ញ្ចាំងពីគោលលទ្ធិសន្តិសុខនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់តូក្យូក្នុងការការពារប្រជុំកោះដែលនៅរាយប៉ាយនៅភាគខាងត្បូងនៃខេត្តភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Yoshihide Suga បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា“ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាទីតាំងសម្រាប់ការអនុវត្តការចុះចតរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមវាលពីទស្សនៈសន្តិសុខដូច្នេះយើងនឹងបន្តព្យាយាមសាងសង់កន្លែងអ ចិ ន្រ្តៃយ៍នៅកាលបរិច្ឆេទដំបូង” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋាភិបាលបានឈា នដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ព្រលានយន្តហោះ Taston ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែមករាដើម្បីទិញកោះទំហំ ៨,២ គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងតម្លៃ ៤,៥ ពាន់លានយ៉េន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កិច្ចព្រ មព្រៀងនោះបានដួ លរ លំកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលប្រធានថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកាន់កាប់និងទា មទារប្រា ក់បន្ថែម។ រដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមបង្កើនការផ្តល់ជូនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពិចារណាលើប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុន Taston បានវិនិយោគ ៕ សូមប្រិយមិត្ត ទស្សនាវីដអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply