ចិនពីមុន ម៉ុងហ្គោលីវា យគ្រប់គ្រង ចិនឥឡូវចង់ហែ កពិភពលោកគ្រ ប់គ្រងម្តង, ជប៉ុនប្រាប់អាមេរិក ឥណ្ឌា អូស្ត្រាលីថា អត់ស្រួលទេកនយើង រកវិធីទប់ទល់អំណាចចិនជាបន្ទាន់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ អាមេរិកជប៉ុន ឥណ្ឌា និងអូស្ត្រាលី ពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហា នៃការកើនឡើង នូវអំណាចរបស់ចិន/-នៅថ្ងៃអង្គារនេះ នាទីក្រុងតូក្យូរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌូ – ប៉ាស៊ីហ្វិក ចំនួនបួនឬត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាក្រុម Quad

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានប្រមូលផ្តុំគ្នា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើន ការចូលរួម របស់ពួកគេនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ តំបន់មួយ ដែលមានឈ្មោះថា“ សេរីនិងបើកចំហឥណ្ឌូ – ប៉ាស៊ីហ្វិក” ក្នុងគោលបំណងប្រឆាំង នឹងការកើនឡើង នៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កិច្ចពិភាក្សានេះ គឺជាកិច្ចពិភាក្សា ដោយផ្ទាល់លើកដំបូង ក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ចាប់តាំងពីការឆ្លងរាលដាល នៃវីរុសកូវីដ១៩ ដោយក្នុងនោះមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី លោកស្រី Marise Payne រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌា Subrahmanyam Jaishankar និងរដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេសជប៉ុន Toshimitsu Motegi ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសជប៉ុន និយាយថា ពួកគេនឹងពិភាក្សា អំពីផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាល នៃវីរុសកូវីដ១៩ផង និងក៏ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមសេរីនិងបើកចំហ Indo-Pacific (FOIP) សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលប្រទេសជប៉ុន និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញ ដើម្បីនាំប្រទេសរួមគ្នានិងចែករំលែកក្តីបារម្ភ អំពីការកើនឡើង នៃឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរម្លឹកថា នៅឆ្នាំ១២១៥ កងទ័ពរបស់ ជិនហ្គីស ខាន់ ក៏បើកប្រតិបត្តិការវា យលុ កទៅលើរាជធានីប៉េកាំង។ ក្រោយពីដណ្តើមកាន់កាប់ទីក្រុងបានហើយ កងទ័ពម៉ុងហ្គោល បានដុ តកម្ទេ .ចផ្ទះសម្បែង និង សម្លា. ប់រង្គា លប្រជា.ជនស្ទើរតែអស់គ្មានសល់។ ដែនដីចិនខាងជើងក៏ត្រូវធ្លាក់ ក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply