មីស៊ីលអាមេនីច្រើនគ្រ ប់ផ្លោ ងដាក់អាហ្សែបៃហ្សង់កក្រើកដី គ្នាសញ្ញាឈប់ប្រយុទ្ធទេ…តើពិតទេវាគ្រាន់តែជាសមរភូមិសាកអាវុធរបស់មហាអំណាច?(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ូស្គូ៖ ការពើបប្រយុទ្ធគ្នា នៅតំបន់ណាហ្គ័រណូ-ការ៉ាបាក (Nagorno-Karabakh)នៃទីក្រុង Stepanakertបានរងការវា យប្រ.ហារដោយគ្រា ប់កាំ.ភ្លើងធំយ៉ាងហោច ២២គ្រាប់នៅថ្ងៃចន្ទនេះ ខណៈជ ម្លោះដៅក្ដៅគគុករវាងអាហ្សែបៃហ្សង់ និងអាមេនី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញដែនដីជ ម្លោះមួយនេះ នៅមិនមានសញ្ញាថមថយណាមួយបានបង្ហាញនោះឡើយ ដ្បិតសហគមន៍អន្តរជាតិ បានអំពាវជាច្រើនលើកឱ្យប្រទេសទាំងពីរ ត្រឡប់មករកតុចរចាវិញ បែបណាក៏ដោយ។ នេះបើតាម Sputnikសារព័ត៌មានរុស្សីចុះផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នករាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានខាងលើ ចេញពីតំបន់ជម្លោះ បានបញ្ជាក់ថា ស្នូរគ្រា ប់.ផ្ទុះជាច្រើនលើកបានកើតមាន នៅជុំវិញទីក្រុង Stepanakert ដែលទំនងជាការវា យប្រ.ហារដោយកាំ.ភ្លើងធំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកទល់នឹងពេលនេះ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់លម្អិតពីការខូចខាត ឬជនរង.គ្រោះណាម្នាក់ឡើយ ខណៈក្រសួងការបរទេសនៃតំបន់ផ្តាច់ខ្លួន Nagorno-Karabakh បានអះអាងថា កំឡុងពេលនេះកងទ័ពអាហ្សែបៃហ្សង់ កំពុងដឹកនាំការវា យប្រ.ហារយ៉ាងស ន្ធាប់លើរដ្ឋធានី Stepanakert។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការពារជាតិអាហ្សែបៃហ្សង់( Azerbaijan) បានឲ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់ខ្លួនចាប់បានសញ្ញាវា យប្រ.ហារ ដោយគ្រាប់មីស៊ី លជាច្រើនគ្រាប់មកលើទឹកដី របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ ដែលជាការវា យប្រ.ហារចេញពីតំបន់ ហ្សែមុខ (Jermuk), កាហ្វាន (Kafan) និងតំបន់ ប៊ឺដ (Berd) នៃប្រទេសអាមេនី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ម្លោះរវាងអាហ្សែបៃហ្សង់ និងអាមេនី បាន ផ្ទុះឡើងជាថ្មីអស់រយៈពេលជាងពីរសប្ដាហ៍ហើយ នៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh ដោយបានបណ្ដាលឱ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បា ត់ប.ង់ជីវិត និងរាប់រាយនាក់រ ងរបួ.ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំបន់ Nagorno-Karabakh ត្រូវបានច្បាប់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថា ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីអាហ្សែបៃហ្សង់ ប៉ុន្តែដោយសារតែមានជនជាតិអាមេនីរស់នៅច្រើន ពួកគេបានប្រកាសចាត់ទុកតំបន់នេះជាតំបន់ស្វយ័ត និងបង្កើតជាសាធារណរដ្ឋរបស់ពួកគេ ក្រោមការជួយគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលអាមេនី៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply