រវាង បៃឌិន និងត្រាំ តើនរណាដែលរុស្ស៊ី ចិន អ៊ីរ៉ង់ ចង់ឱ្យក្លាយជា ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បន្ត?..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើវិមានក្រឹមឡាំងនឹងព្យាយាម “រក្សាអាមេរិចដ៏អស្ចារ្យ” ទេ? តើក្រុងប៉េកាំងចាក់ឬស សម្រាប់ប៊ីដិនដែរឬទេ? សំណួរទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់សហគមន៍ស៊ើ បការណ៍ស ម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនខែវិច្ឆិកា។ ការវា យតម្លៃពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបព្រ មានថាមហាអំណាចបរទេសនឹងប្រើ“ វិធានការណ៍បិ ទបាំ ងនិងលើសពីឥ ទ្ធិពល” ដើម្បីព្យាយាមធ្វើឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរុស្ស៊ី ចិន និងអ៊ីរ៉ង់។ អ្នកទាំងបីមិនគួរត្រូវបានផ្សំគ្នានោះទេ ព្រោះម្នាក់ៗគិតតាមការស៊ើ បការណ៍របស់អាមេរិកមានគោលដៅនិងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការវា យតម្លៃខ្លួនឯងក៏កំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផងដែរ។ ថ្មីៗនេះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានចោ ទប្រ កាន់ថាគាត់ត្រូវបានគេស្នើសុំឱ្យបដិសេធការគំ រាមកំ ហែងដែលប ង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីព្រោះវាធ្វើឱ្យប្រធានាធិបតីមើលទៅមិនល្អ។ ដូច្នេះជាមួយរយៈពេលជាងមួយខែទៀត ដែលនឹងត្រូវដល់តើអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពរបស់សារព័ត៌មាន bbc បានបង្ហាញថាក្រុមសើបការណ៍របស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថា ប្រទេស​រុស្ស៊ី ដូចដែលអ្នកបានកត់សម្គាល់ហើយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានតួនាទីលូ កដៃខ្លះក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ ២០១៦ និងលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយឱ្យខ្លីទៅចា រក ម្មអាមេរិក ជឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរការបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំ ដោយចង្អុលបង្ហាញការប្រជុំរវាងក្រុមរបស់លោក និងមន្រ្តីរុស្ស៊ីការវា យប្រ ហារតាមអ៊ិនធឺរណែតប្រ ឆាំងនឹងយុទ្ធ នាការប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីហ៊ីលឡារីគ្លីនតុន និងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យគោលដៅនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បី ពង្រីកសំភារៈមិនពិតឬបក្សពួកតាមអ៊ិនធរណេត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីខែមុនក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ទស្សនៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ ឲ្យ លោក Trump ឈ្នះដោយបានសន្និដ្ឋានថាយុ ទ្ធនាការរបស់លោកគឺជាគោលដៅងាយស្រួលសម្រាប់ឥទ្ធិ ពលបរទេស ប៉ុន្តែបញ្ឈប់រយៈពេលខ្លីនៃការចោ ទប្រ កាន់ពីបទសមគំនិ តឧ ក្រិដ្ឋ កម្ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះចិន៖ តើក្រុមគិញសម្ងាត់របស់អាមេរិកនិយាយអ្វីខ្លះ? នៅះគឺសម្លេងលេ ចធ្លោនៅក្នុងរដ្ឋបាល Trump បានអះអាងថាវាគឺជាប្រទេសចិនជាជាង ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការគំ រាមកំ ហែងចម្បងនៅឆ្នាំនេះ។ អគ្គមេធាវីលោក William Barr បានមានប្រសាសន៍ថា“ ខ្ញុំបានឃើញការស៊ើប ការណ៍សម្ងាត់។ នោះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្និដ្ឋាន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកអាឌិល Schiff ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើ បសួរនៃសភាតំណាងរាស្ត្របានចោ ទប្រ កាន់លោក Barr ពីបទ“ និយាយកុ ហក” ។ នៅក្នុងការវា យតម្លៃរបស់គាត់លោក Evanina បាននិយាយថាការស៊ើបការណ៍ស ម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថា “ប្រទេសចិនចូលចិត្តប្រធានាធិបតី Trump ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថាជាការមិនអាចទា យទុកជាមុនបាន – មិនឈ្នះការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះអ៊ីរ៉ង់៖ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់លោក Evanina មានប្រសាសន៍ថា Tehran ប្រ ឆាំងនឹងអាណត្តិមួយទៀត សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលវាជឿជាក់ថានឹងមានលទ្ធផលនៅក្នុងការបន្តដាក់ស ម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបដែលមានភាពតា នតឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងផ្តោតលើ“ ឥ ទ្ធិពលតាមអ៊ិនធរណេតដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត លើបណ្តាញសង្គមនិងការរំលឹកឡើងវិញនូវខ្លឹមសារប្រ ឆាំងអាមេរិក” ។ គាំទ្រការចោ ទប្រ កាន់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើ បការណ៍ស ម្ងាត់អាមេរិក ក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រយក្ស Microsoft បាននិយាយថាពួក Hacker

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី ចិន និងអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមស៊ើបការណ៍លើតួលេខសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអាមេរិក។ នៅអ៊ីរ៉ង់គេបាននិយាយថាក្រុមអ៊ីរ៉ង់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាផូស្វ័រ មិនបានជោ គជ័យក្នុងការចូលមើលគណនីរបស់មន្ត្រីសេតវិមាន និងបុគ្គលិកយុ ទ្ធនាការរបស់លោក Trump នៅចន្លោះខែឧសភា និងមិថុនាក្នុងឆ្នាំនេះទេ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply