ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកតាម! ទាហានចិននៅលើកំពូលភ្នំហិមាល័យ នាំគ្នាជាងចម្រៀងការពារជាតិ ស៊ូនៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ពិបាកដកដង្ហើម ត្រជាក់ស្ទើកក ព្រា ត់ប្រាស់ប្រពន្ធកូន ស៊ូពា ក់លី.ជីវិតក៏មិនស្ដាយ ដើម្បីជាតិ ប្រជាជន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉េកាំង៖ វីដេអូរំជួលចិត្តមួយឃ្លីប ត្រូវបានថតពីលើកំពូលភ្នំហិមាល័យ ជាទីសមរភូមិមុខប្រឈមគ្នា រវាងចិននិងឥណ្ឌា។ លើកំពូលភ្នំនេះមានកម្ពស់ជាង 5.000 ម៉ែត្រ ដែលពុំសូវមានខ្យល់អ៊ុកស៊ីហ្ស៊ែនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដកដង្ហើមទេ រិតតែយ៉ាប់ គឺសីតុណ្ហភាពក៏ត្រជាក់ក្រោមសូន្យអង្សា វាស្ទើរតែធ្វើឲ្យមនុស្សកក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពចិនដែលមានភាពអង់អាចក្លាហាន ពួកគេជាវីរបុរសរបស់ប្រទេសចិន នាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងស្រណោះខ្លួនក្នុងអំឡុងបុណ្យជាតិគេជួបជុំគ្រួសារ តែពួកគាត់មិនបានជួបជុំគ្រួសារឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែពួកគាត់ បាននិយយាថា ស៊ូរលះប ង់ជី វិត ព្រា ត់ប្រាស់ប្រពន្ធកូន ដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិ។ សូមសរសើរនូវវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់ពួកគាត់ ដែលបានលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈផេកសារព័ត៌មាន Global Timeក្រៅពីបង្ហោះវីដេអូចម្រៀងស្នេហាជាតិ ក៏បានសរសេរនូវខ្លឹមសារថា “ស្តាប់! ពីលើកំពូលភ្នំនៅកម្ពស់ ៥.៤០០ ម៉ែត្រ ទាហានល្បាតតាមព្រំដែននៅជ្រលងភ្នំមួយច្រៀងថា“ មាតុភូមិនឹងមិនភ្លេច”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើប្រកាសរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនរីករាយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវាជាតិ។ ទោះបីជាមានអុកស៊ីសែនទាបនិងត្រជាក់ក៏ដោយក៏ទាហានចិនមានស្មារតីខ្ពស់ដែរ។”៕ តោះ កុំឲ្យខាតពេលយូរ អូសចុះទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply