ពលរដ្ឋសុំឲ្យមេដឹកនាំ ស្ត្រីបេះដូងឯករាជ លោកស្រីធីសៃ ប្តូរពី“សាធារណរដ្ឋចិន” ជា “សាធារណរដ្ឋតៃវ៉ាន់”…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តៃប៉ិ៖ ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិឯករាជ្យតៃវ៉ាន់បាន ជួបជុំគ្នា អំពាវនាវដល់ មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឱ្យកែឈ្មោះដែនដីជាផ្លូវការ ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការទទួលស្គាល់ជាអន្ដរជាតិបាន។ សំណើរបស់ពួកគេនោះគឺ ប្ដូរពី “សាធារណរដ្ឋចិន”ឱ្យក្លាយទៅជា “សាធារណរដ្ឋតៃវ៉ាន់”។ ប្រធានការិយាល័យសាធារណរដ្ឋតៃវ៉ាន់ លោក ឆីល ចេន បាននិយាយថា សាធារណរដ្ឋចិនគឺជារបបនយោបាយយោធារបស់ខេអេធី ដែលបានកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយខុ សច្បាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកតស៊ូមតិឯករាជ្យកាលពីម្សិលមិញ នៅឯការជួបជុំមួយបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឱ្យកែឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនថា“ កោះតៃវ៉ាន់” ខណៈដែលពួកគេបានបរិ ហារពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់ យ៉ូ សែបអ៊ូ (釗釗燮)ថា“ មិនស្វែងរកទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ រៀបចំដោយនាយកការិយាល័យសាធារណរដ្ឋតៃវ៉ាន់ ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន TAIPEI TIMEកាលពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ២០២០២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ឆីល ចេន (illy) អ្នកតស៊ូមតិបានស្រែកពាក្យស្លោកដូចជា“ តៃវ៉ាន់មិនមែនសាធារណរដ្ឋចិន” និងកាន់បដា ដែលសរសេរថា“ ប្រសិនបើឈ្មោះរបស់ប្រទេសនេះមិនត្រូវបានកែឈ្មោះថា“ តៃវ៉ាន់ តើវាអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេច? ខណៈដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណបក្សចំរើនប្រជាធិបតេយ្យ (ឌីភីភី) នៅតៃប៉ិនៅពេលថ្ងៃត្រង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chen បាននិយាយថា ប្រជាជនភាគច្រើនបានកំណត់ថា ជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ មិនមែនជនជាតិចិនទេ ហើយចូលចិត្ត “តៃវ៉ាន់” ជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសជំនួសឱ្យ “ROC” ដែលលោកបាននិយាយថា ជារបបយោធា នយោបាយរបស់គណបក្សជាតិនិយមចិន (KMT) ។ ដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសចិនទៅកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយខុ សច្បាប់ដោយកម្លាំងបន្ទាប់ពីចាញ់សង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chen បានលើកឡើងពីច្បាប់ស្តីពីទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ ១៩៧៩ និងច្បាប់ទេសចរណ៍តៃវ៉ាន់ ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីឆ្នាំមុនជាឯកសារផ្លូវការ ដែលយោងទៅលើប្រទេសនេះថា“ តៃវ៉ាន់។ លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា“ អ្នកតំណាងអាមេរិកលោក Tom Tiffany បានណែនាំច្បាប់អំពាវនាវឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលនូវ“ គោលនយោបាយចិនមួយ ដែលហួសសម័យហើយ និងបន្តទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chenបាននិយាយថា ឧទាហរណ៍ទាំងនេះបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃទំនាក់ទំនងការទូតការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។ លោក Chenសង្កត់ធ្ងន់ថា ការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនេះមុនឆ្នាំ ១៩៧៩ ចំពោះការពាក់ព័ន្ធ របប ROC របស់ខេធីធីមិនមែនតៃវ៉ាន់ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chen បាននិយាយថា “សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនក្នុងលំហសមុទ្រ និងអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ ដើម្បីជួយការពារប្រទេសតៃវ៉ាន់ និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីការឈ្លានពានដ៏ក្តៅគគុករបស់ទីក្រុងប៉េកាំង” ។
លោក ស៊ឹម គិន ឃិក ដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្ន នៃអង្គការ Formosa បាននិយាយថា តៃវ៉ាន់មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ ROC ទេខណៈដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ROC និងច្បាប់របស់ប្រទេសនេះ មិនមានភាពស្របច្បាប់ និងគ្មានយុត្តាធិការលើជនជាតិតៃវ៉ាន់។ លោកស៊ីមបានមានប្រសាសន៍ថា“ ដូច្នេះវាហួសពេលទៅហើយដើម្បីកែឈ្មោះប្រទេសជា“ តៃវ៉ាន់” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានតែការធ្វើដូច្នេះទេទើបយើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតធម្មតាពេញលេញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀត។“ យើងស្នើសុំលោកប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen និងថ្នាក់ដឹកនាំ DPP ដើម្បីប្រកាសទៅកាន់ពិភពលោកថា យើងជាប្រទេសតៃវ៉ាន់ ហើយនឹងមិនមានការទាមទារដែនដីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននោះទេ ហើយនឹងរៀបចំពង្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង ភាពពិតនៃនយោបាយបច្ចុប្បន្ន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស៊ីមនិងលោក Chen ក៏បាននិយាយផងដែរថា តំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Hsiao Bi-khim (蕭美琴) បាននិងកំពុងប្រើចំណងជើងថា“ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃវ៉ាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក” និងតំណាងប្រទេសជប៉ុន លោក Frank Hsieh (謝長廷) បានចាត់ទុកខ្លួនលោកជា“ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃវ៉ាន់ប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុន” ។ អ្នកតំណាងឱ្យប្រទេសអាឡឺម៉ង់ Shieh Jhy-wey (謝志偉) ដែលបានហៅខ្លួនគាត់ថា ជា«ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតៃវ៉ាន់ប្រចាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chen បានមានប្រសាសន៍ថា“ ពួកគេហាក់ដូចជាទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរៀងៗខ្លួន ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញ ហើយក៏ជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសទាំងនេះផងដែរ” ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា“ យើងថ្កោលទោសចំពោះលោក Wu ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក ដែលថាកោះតៃវ៉ាន់មិនបានស្វែងរកទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះ អំឡុងពេលសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុសាធារណៈជាតិ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chen បានបន្ថែមទៀតថា“ យើងតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Wu ព្រោះវាផ្ទុយពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់។ “ យើងចង់ដឹងថាតើលោក Wu កំពុងទទួលការណែនាំពីប្រធានាធិបតី Tsai រឺក៏គាត់ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនយោបាយ ដើម្បីនិយាយដូច្នេះដើម្បីលាក់បាំងបញ្ហារសើបខ្លះ?លោក វូ ត្រូវតែពន្យល់រឿងនេះជាសាធារណៈ!៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply