មិនទាន់ចប់ទេ! តួកគី ចេញមុ​ ខប្រកាសធានាឲ្យអាស៊ែបៃហ្សង់​ វា​ យនឹងអាមេនីបន្តទៀត..”សព្វាវុ​ ធតួកគីយកពីរុស្សុីនៅសល់ច្រេីនណាស់!!”…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sputnik៖នាយករដ្ឋមន្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ាលោក Nikol Pashinyan បានចោ ទប្រកា ន់យោធាទួរគីថាបានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាស៊ែបៃហ្សង់នៅ Nagorno-Karabakh ហើយបានចោ ទប្រកា ន់ថាទីក្រុងអង់ការ៉ាបានពង្រា យទាហានស៊ីឈ្នួ លជីហាដពីប្រទេសស៊ីរីដើម្បីគាំ ទ្រដល់ការប្រយុ ទ្ធប្រឆាំ ងនឹងកងទ័ពអាមេនី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានជំរុ ញឱ្យបាគូបន្តបន្តការវា យលុករបស់ខ្លួននៅតំបន់ Nagorno-Kharabakh ។ លោក Pashinyan បានស្នើថាបណ្តាប្រទេសលោកខាងលិចគួរតែពិចារណាឡើងវិញនូវការល ក់អាវុ ធទៅឱ្យប្រទេសទួរគីចំពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកគេកំពុងត្រូវបានប្រើដោយភាគីអាហ្សែបែហ្សង់នៅ Nagorno-Karabakh ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះជាមួយ Le Figaro លោក Pashinyan បាននិយាយថា Yerevan មានភ័ស្តុតា ងដែលយោធាតួកគីកំពុងគ្រប់គ្រ ងប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាស៊ែបៃហ្សង់នៅ Nagorno-Karabakh ហើយបានស្នើឱ្យទីក្រុងអង់ការ៉ាត្រូវប ណ្តេញចេញពីអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុប (OSCE) ពីព្រោះ ជំហរ“ ឈ្លា នពា ននិងលំ អៀង” របស់ខ្លួនលើជ ម្លោះ Nagorno-Karabakh ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើបណ្តាញសង្គមធ្វីតទ័រលោក Erdogan បានថ្លែងថា៖ «អាស៊ែបៃហ្សង់បានរំ ដោះទឹកដីដ៏ធំធេងមួយរួចហើយ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងប ន្តប្រយុ ទ្ធរហូតដល់យកទឹកដីទាំងអស់នៅ Karabakh បាន។ ហើយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Erdogan បាននិយាយថា OSCE Minsk Group ដែលទទួ លខុ សត្រូវក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយចំពោះជ ម្លោះ Nagorno-Karabakh មិនមានសិ ទ្ធិអំពាវនាវឱ្យមានបទឈ ប់បា ញ់គ្នាទេហើយបាននិយាយថាអង្គការគួរតែទាមទារឱ្យអាមេនីបញ្ឈ ប់ការកា ន់កា ប់របស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា Nagorno-Kharabakh មានជ ម្លោះជាង ៣០ ឆ្នាំ ហើយការប្រយុ ទ្ធចុងក្រោ យបង្អ ស់នៅក្នុងតំបន់កូកាណាសខាងត្បូងនៃ Nagorno-Kharabakh បានចា ប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយភាគីនីមួយៗបន្ទោ សគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការចាប់ផ្តើមបា ញ់ប្ រហារ។ ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃទាហាននិងជនស៊ីវិលប្រមាណ ៣.៦០០ នាក់មកពីភាគីទាំងសងខាងត្រូវបានសម្លា ប់ជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារយោធាជាច្រើនក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ ន្ធស៊ីវិលត្រូវបានបំផ្លា ញឬខូ ចខាត៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply