ញាក់សាច់! ក្រោយពីដឹងតម្លៃបង្គន់ថ្មី ដែលណាសាបញ្ជូនទៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាមេរិក៖ នៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ រ៉ុក្កែត Northrop Grumman គ្រោងនឹងហោះចេញពីរដ្ឋ Virginia ដោយមានផ្ទុកបង្គន់អវកាសទំនើបសម្រាប់អវកាសយានិក នៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ (ISS)។ បង្គន់ថ្មីនេះមានទំហំតូចជាងនិងស្រាលជាងបង្គន់នាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅលើ ISS។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវបានគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ជាសកល វាជាបង្គន់មួយក្នុងចំណោមបង្គន់ពីរ ដែលត្រូវបានកែលម្អ ហើយណាសាត្រូវចំណាយរហូតទៅដល់២៣លានដុល្លារ។ ខណៈពេលដែលបង្គន់មួយសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ មួយទៀតត្រូវបានប្រើនៅយាន Orion ដែលនឹងដំណើរការនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ណាសាគ្រោងបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅឋានព្រះចន្ទ ដោយប្រើយាន Orion នៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត ហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ជាសកល នឹងស្ថិតនៅខាងក្នុងយាននេះ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវការបន្ទោបង់ នៅតាមផ្លូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វត្ថុធ្ងន់និងសំពីងសំពោងអាចត្រូវចំណាយខ្ពស់ និងមានការពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូន។ ដូចនេះ ណាសាបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំបង្គន់ ដែលតូចជាងមុន៦៥ភាគរយ ហើយស្រាលជាងបង្គន់ចាស់លើ ISS ចំនួន៤០ភាគរយផងដែរ។ ទីភ្នាក់អវកាសនេះបាននិយាយទៀតថា ក្រុមវិស្វករបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីត្រួវបានកែលម្អថ្មី បង្គន់ថ្មីនេះត្រូវដំណើរការប្រហាក់ប្រហែលនឹងបង្គន់ចាស់នៅទីអវកាស។ បង្គន់ទាំងអស់នៅដែនទំនាញទាបត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រដាប់បឺតស្រូប (suction)។ ប្រដាប់បឺតស្រូបនេះនឹងជួយរុញកាកសំណល់ចូលទៅក្នុងបង្គន់ ហើយវាមិនត្រូវចេញមកវិញ និងអណ្ដែតនៅក្នុងយានជាដាច់ខាត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply