ដេីម្បីប្រាក់សម្រា​ ប់គ្រួសារ! ទាហានសុីរី​សុីឈ្នួ​ ល300នាក់​ ស្ម័គ្រស្លា​ ប់ដេីម្បីចូលសមរ​ ភូមិ​ជួ យអាល់ហ្ស៊ែបៃហ្សង់​ ប្រ​យុ​ ទ្ធនឹ ងអាមេនី (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CNN ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានច្រា នចោ លការចោ ទប្រកា ន់របស់ទាហានស៊ីឈ្នួលមកពីប្រទេសស៊ីរីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងតំ បន់ Karabakh ជាកន្លែងដែលកងកម្លាំ ងអាមេនី និងអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់បានធ្វើការប្រយុ ទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំ ងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរួចមកហើយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអ៊ឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ក្រុមស កម្មប្រយុ ទ្ធស៊ីរីចំនួន ៣០០ នា ក់ត្រូវបានបញ្ជូ នទៅកាន់ទីក្រុង Baku ប្រទេសអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់តាមរយៈទីក្រុង Gaziantep របស់ប្រទេសទួរគីដើម្បីធ្វើ ការប្រយុ ទ្ធនៅដែនដី Karabakh ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍របស់ទាហា នស៊ីឈ្នួ លមកពីប្រទេសស៊ីរីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីប្រយុ ទ្ធនៅតំបន់ Karabakh បានលេចចេញមុននេះ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្ត ល់ភស្តុតាងជា ក់លាក់ណាមួយឡើយ។ទូរទស្សន៍CNNបានរាយការណ៍អំពីក្រុមស កម្មប្រយុ ទ្ធស៊ីរីនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយដកស្រង់សំដីជនជាតិស៊ីរីម្នាក់ដែលបានចោ ទប្រកា ន់ថាបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនេះ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Turkish soldiers secure in Syrian town of Ras al Ayn, northeastern Syria, Wednesday, Oct. 23, 2019. Turkish media reports say Turkish troops and their allied Syrian opposition forces are securing a town in northeast Syria after Syrian Kurdish fighters pulled out of the area.(Ugur Can/DHA via AP)

Leave a Reply