មិនទាន់ជួបS-300រុស្សុីផង! យន្តហោះច​ ម្បាំង F-35B អាមេរិកនិងយន្តហោះដឹកប្រេង ធ្លា ក់ខ្ពៀក​ចូលវាលខ្សាច់យ៉ាងក​ ម្រោល (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យន្តហោះរបស់កងម៉ារីនអាមេរិក ២ គ្រឿងបានធ្លា ក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបុ កគ្នា។នាវិកទាំងអស់បានរស់រានមានជី វិតហើយការកត់ត្រាការផ្លា ស់ប្តូររវាងអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនិងនាវិកនៃយ ន្តហោះមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះដឹកទំនិញធុន KC-130J។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារការបើកផ្លូវអាកាសមិនត្រឹមត្រូវមួយបានបណ្តា លឱ្យយន្តហោះម៉ារីនពីរគ្រឿងគឺ KC-130J និងយន្ដហោះចម្បាំ ង F-35B Lightning II បានធ្លា ក់ចូលទៅក្នុងវាលខ្សាច់នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័ររបស់ស្ថានីយ៍កងម៉ារីនរបស់កងម៉ារីននៅជិតរដ្ឋអារីហ្សូណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការចេញផ្សាយនេះមិនមានលក្ខណៈលំអិតទេប៉ុន្តែកត់សម្គាល់ថាឧប្ប ត្តិហេតុបានកើតឡើងខណៈពេលដែលយន្តហោះ F-35B កំពុងព្យាយាមចា ក់ប្រេងតាមរយៈ KC-130J Super Hercules ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម ​​Desert Sun យន្តហោះ F-35B បានធ្លាក់ចូលឧទ្យានរដ្ឋមួយនៅជិតទីក្រុងសលតុនដែលជាក្រុងមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃសមុទ្រសលតុនដោយប ញ្ឆេះភ្លើ ងដែលនាយកដ្ឋានពន្ លត់អគ្គិភ័ យក្រុងបានពន្ល ត់ដោយជោគជ័យ។ពេលវេលាចុងក្រោយនៃការធ្លា ក់យន្តហោះ ត្រូវបានថតដោយអ្នកស្រុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមានរបាយការណ៍ណាមួយនិយាយអំពីបន្ទុ កឥន្ធនៈរបស់ KC-130J។ យោងទៅតាមក្រុមហ៊ុនផលិត Lockheed យន្តហោះនេះអាចផ្ទុ កឥន្ធនៈបានដល់ទៅ ៦០,០០០ ផោន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមកសារព័ត៌មាន Sputnik បានរាយការណ៍ថាបទប ញ្ជារបស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកសម្រាប់ការត្រៀមចុះចតរួមមានការបា ញ់កាំភ្លើ ងយុ ទ្ធភណ្ឌនិងការបញ្ចោ ញអណ្តា តភ្លើ ងរបស់យ ន្តហោះដូច្នេះសន្មតថាកងម៉ារីន Super Hercules ត្រូវតែចា ត់វិធានការប្រហា ក់ប្រហែលនិងចា ក់ប្រេងដែលនៅសេសសល់នៅកន្លែងណាមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើមិនដូច្នោះទេការពិតដែលថាយន្ដហោះបុ កនឹងដីហើយមិនផ្ទុ ះខ្លាំ ងនោះគឺជាកាលៈទេសៈដែលមិនគួរឱ្យជឿ។ កងម៉ារីនអាមេរិកកំពុងស៊ើ បអង្កេតលើឧប្ប ត្តិហេតុនេះបន្ទាប់ពីនោះទំនងជាមានព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានបង្ហាញ ៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BF-1 Flight 42 on 18 March 2010. First VL. Graham Tomlinson is the pilot.

Leave a Reply