ក្តៅ! ចិនប្រកាសត្រៀមក ងទ័ពរួចរាល់​ ត្រៀមខ្លួនគ្រប់វិនាទីដេីម្បីវា​ យ ចូលកោះតៃវ៉ាន់ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

WW3 ៖ ចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមរួចរា ល់ក្នុងការវា យយក កោះតៃវ៉ាន់ ស្របពេលដែលចិនបដិ សេធការបង្កើត “ខ្សែបន្ទាត់” ដែលជាព្រំដែនសមុទ្រក្រៅផ្លូវការ រវាង កោះតៃវ៉ាន់និងចិន ។ដោយចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើសមយុ ទ្ធយោ ធាជាបន្តបន្ទា ប់ដែលក្នុងនោះ យន្ដហោះ ១៩ គ្រឿងបានឆ្លងកា ត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្តាលដែលរត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចិនបានបន្តទៀតថា ប្រសិនបើ តៃវ៉ាន់ហ៊ា នប៉ុ នប៉ ងប្រឈ មមុខដា ក់ចិនវិញ ក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងនឹងធ្វើ គ្រប់វិធីដើម្បីរារាំ ងកិច្ចប្រឹងប្រែ ងរបស់ពួកគេ។ សមយុ ទ្ធនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសារដ៏ច្បាស់មួយទៅកា ន់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen នៅក្នុងចល នាដែលបានបង្ហា ញថា ក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែខឹ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ នៅថ្ងៃនេះក្រសួងការ រជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាក ងកម្លាំ ងប្រដា ប់អាវុ ធរបស់ខ្លួនបានធ្វើសមយុ ទ្ធប្រឆាំ ងនឹងការចុះចតនៅលើកោះមួយក្នុងសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅជិតប្រទេសចិន។ ហើយ ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា “ មិនថាម៉ាស៊ីនយ ន្ដហោះចម្បាំ ងឬការបា ញ់កាំ ភ្លើ ងធំនោះទេវាគឺជាសំលេ ងមួយដែលអាច ធានាបានសម្រា ប់កងទ័ពជាតិដែលកំពុ ងការ ពារមាតុ ភូមិ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីម្សិលមិញលោកវរសេនីយ៍ទោតាន់កេហ្វីដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ ពារជាតិចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា“ គណបក្សជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុ ងកា ន់អំណា ចនៅកោះតៃវ៉ាន់មិនយកចិត្តទុកដា ក់ចំពោះ សុវត្ថិភាពនិងសុខុ មាលភាពរបស់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបែ កនិងបង្កការប្រឈ មមុខដា ក់គ្នារវា ងចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចិនបានបន្តថា លោកស្រី Tsai Ing-wen ប្រឆាំ ងចិន នេះបានធ្វើឱ្យខូ ចខា តដល់សន្តិភាពនិងស្ថេរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ។ ដោយឡែកលោក Su Xiaohui នាយករងវិទ្យាស្ថានចិនសិក្សាអន្តរជាតិបានប្រាប់ទូរទស្សន៍កណ្តាលចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បំបែ ក ខ្លួនកំពុង ផ្លា ស់ប្តូរស្ថានភាព បច្ចុប្បន្ននិង“ បង្រួ មទំហំ” នៅក្នុងតំបន់ឆ្ពោះទៅគោលដៅបំបែ កកោះ ពីចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបដិ សេធជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនចំពោះអត្ថិ ភាពនៃខ្សែបន្ទា ត់មេដ្យាននឹងបំផ្លា ញនូវការ បំភា ន់ដែលថា PLA មិនមានសម ត្ថភាពឬ ឆន្ទៈក្នុងការ ធ្វើលំ ហា ត់ប្រាណជាប្រចាំនៅក្នុងតំប ន់និងបង្រួបបង្រួម ប្រទេសដោយ កម្លាំ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងទៅកា ន់ទូរទស្សន៍ស៊ីស៊ីធីវីអ្នកអត្ថាធិប្បាយយោធាលោកសុងសៀជុនអ្នកអត្ថាធិប្បាយយោ ធាសម្រាប់ទូរទស្សន៍កណ្តាលចិនបាន ព្រមា នថា “ប្រសិនបើស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅ តែយ៉ា ប់ យ៉ឺ នចិនអាចនឹងចា ត់វិធានការទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដែលចាំបា ច់ដើម្បីការពារ អធិបតេយ្យភាពជាតិ” ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply