ចិនខ្លាំ ងមែន! មកស្គាល់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្រគ្មានម​ នុស្សបេីករយះកំពស់ខ្ពស់​ មានឥទ្ធិពលមិនចា ញ់របស់អាគាំង(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសចិនបានសាកល្បងប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រដ្រូនរយៈកំពស់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បេស កកម្មនៅតាមព្រំដែនដែលមានជ ម្លោះជាមួយប្រទេសឥណ្ឌា។ របាយការណ៍បាននិយាយថាគំរូនៃយានអវកាសគ្មានម នុស្សបើក AR-500C បានបញ្ ចប់ការហោះហើររបស់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋាន ៤.៤១១ ម៉ែត្រ (១៤,៤៥០ ហ្វីត)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រក្នុងខេត្តស៊ីឈួននៅភាគនិរតីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងទីបេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សាជីវក ម្មឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ចិន (Avic) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរ ១៥ នាទីយន្តហោះដ្រូនដែលបានរចនានិងសាងសង់ចិនបានបញ្ចប់ការសាកល្បងជាច្រើនរួមមានការឡើងចុះនិងការបង្វិលមុនពេលចុះចតជាប្រចាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AR-500C មានន័យថាជាមជ្ឈមណ្ឌលឈ្ល បយកការណ៍និងទំនាក់ទំនងដែលអាចដើរតួជាអ្នកកក ស្ទះ អេឡិចត្រូនិចណែនាំភ្លើ ងអាវុ ធនិងចា ប់កាំ រស្មីនុយ ក្លេអ៊ែរឬការចម្ល ងរោគគីមី។ ការហោះហើរសាកល្បងបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះគ្មានម នុស្សបើកនេះអាចផ្ទុ កទម្ងន់ ៨០ គីឡូក្រាម (១៧៦ ផោន) និងនៅខ្ពស់ជាង ៥ ម៉ោង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Avic បាននិយាយថាយន្ត ហោះគ្មានម នុស្សបើកនេះអាចដឹកទំនិញទៅកា ន់ខ្ពង់រាបទីបេដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់។ យន្តហោះប្រភេទ AR-500C នេះនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនដោយមានសមត្ថភាពដឹកទំនិញធ្ង ន់ ៗ ផ្ទុ កខ្យល់បានយូរនិងអាចបត់បែនបានកាន់តែច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

PLA ក៏បានបំពា ក់កងទ័ ពរបស់ខ្លួនជាមួយ ដ្រូនប្រយុ ទ្ធរួមទាំងឈ្ល បយកការណ៍ / ការធ្វើកូ ដក ម្ម UAV CH-4 និងអ្នកផ្សេងទៀតបានកែប្រែសម្រាប់បេស កកម្មកំពស់ខ្ពស់៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply