កក្រេីកមេឃា! ទស្សនាការធ្វើសមយុ ទ្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក “ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី” (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អន្តរជាតិ៖ សមយុ ទ្ធនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលមានការបង្កើនសកម្មភាពឈ្ លបយកការណ៍របស់អង្គការណាតូនៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតសមុទ្របាល់ទិកនិងសមុទ្រខ្មៅដែលជំរុ ញឱ្យយោធារុស្ស៊ីពង្រាយ យន្តហោះចម្បាំ ងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ទា ក់ចា ប់យន្តហោះស៊ើបការ ណ៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមមន្រ្តីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានអោយដឹងថារូបភាពបានបង្ហាញពីយានយន្តប្រយុ ទ្ធប្រឆាំ ងមនុស្ស យន្តចូលរួមក្នុងគម្រោងការបំលាស់ទីក្នុងគោលបំណងដើម្បី“ សិក្សាស្វែងរកភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិត (AI) និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសមរភូមិដែលអាចបើកដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនបាន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្នែកព័ត៌មានការពារជាតិជាវេនបានពិពណ៌នាការធ្វើសមយុ​ ទ្ធរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែល“ ប្រមូលផ្តុំ អាវុ ធនិងសមត្ថ ភាពនាពេលអនាគតដែលបានប្រមើលមើលសម្រាប់សមរភូមិឆ្នាំ ២០៣០ ប្រឆាំ ង នឹងសត្រូវជិតៗដូចជារុស្ស៊ីនិងចិន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារព័ត៌មានការពារជាតិក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថានៅក្នុងសម យុ ទ្ធនេះ យន្តហោះចម្បាំ ងបានធ្វើអន្តរ កម្មជាមួយទីតាំងជំនួសនាវាចរណ៍និងពេលវេលា (APNT) ដើម្បី“ បង្អា ប់និងបំផ្លា ញផ្នែករឹងផ្នែកយោធារបស់ស ត្រូវ” ដែលយកគំរូតាមប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ី Pantsir និងអាវុ ធដទៃទៀត” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ល្បែ ងសង្គ្រា មកើតឡើងចំពេលមានការកើនឡើងនៃជើងហោះហើរដោយយន្ត ហោះស៊ើបការណ៍របស់ណាតូនៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះ។ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergei Shoigu បានប្រាប់ Rossiya 24 កាលពីដើមខែនេះថាអាកាសចរណ៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្កើនការហោះហើរហ្វឹក ហាត់របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំ ងនៅជិតព្រំដែនប្រទេសដើម្បីធ្វើត្រា ប់តាមការវា យប្រ ហារមីស៊ីលទៅលើប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Shoigu បានគូសបញ្ជាក់ថា “ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានជំរើសផ្សេងទៀតទេ – ត្រូវតែមានភាពរឹ ង មាំហើយឥឡូវនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងកំពុងត្រូវបានធ្វើដើម្បីកុំអោយមានអ្វីគំរា ម កំហែ ងដល់ប្រទេស” លោកបានថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនដងបានរាយការណ៍ថាយន្ត ហោះរបស់ណាតូខិតជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីក្នុងដែនអាកាសលើសមុទ្រខ្មៅនិងបាល់ទិកដោយយន្តហោះឈ្ល បយកការណ៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងអ្នកបំផ្ទុ ះ គ្រា ប់បែ កបានស្ទា ក់ចា ប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយយន្តហោះចម្បាំ ងរុស្ស៊ី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានអំពាវនាវឱ្យបង្កើនការចំណាយរបស់ណាតូដើម្បី “រារាំង” ដៃគូប្រកួតប្រជែងកំពូល ៗ របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយបន្ថែមថា “យើងត្រូវការពង្ រឹងណាតូហើយជាថ្មីម្តងទៀតបង្កើនដៃគូរបស់យើងនៅពេលយើងទន្ទឹងរង់ចាំ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីក្រុងមូស្គូបានសម្តែងការព្រួ យ បារម្ភម្តងហើយម្តងទៀតចំពោះការកើនឡើងវត្តមានយោ ធារបស់ណាតូនៅអឺរ៉ុបរួមទាំងការពង្រីកឆ្ពោះទៅខាងកើតនៃសម្ព័ន្ធមិត្ត។ វិមានក្រឹមឡាំងបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានការគំរា ម កំហែ ង ដល់ប្រជាជាតិដទៃទៀតទេប៉ុន្តែថាខ្លួននឹងមិនព្រងើយកន្តើយចំពោះសកម្មភាពដែលបង្ក គ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោ ជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមទីក្រុងមូស្គូសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតែបន្តចោ ទប្រកា ន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កការគំរា មកំហែ ងមួយក្នុងគោលបំណងពង្រី កកម្លាំ ងយោធារបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេស៕ សូមទស្សនា វីដេអូនៃសមយុ ទ្ធយោធាឈ្មោះ Project Convergence ដែលបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋអារីហ្សូណា នៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនា វីដេអូនៃសមយុទ្ធយោធាឈ្មោះ Project Convergence ដែលបានបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋអារីហ្សូណា នៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply