ស ង្គ្រាមព្រំដែនអាមេនី-អាហ្ស៊ែបៃហ្សង់កាន់តែប៉ោ ងធំ ដែលអាចនឹងអាចរាលដាលដល់ប្រទេសផ្សេងៗ យោធាព លីក្បែរខ្ទង់រយនាក់…អាណិតតែបងៗទាហាន!!(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាមេនី-អាហ្ស៊ែបៃហ្សង់៖ ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានបន្តចូលដល់ថ្ងៃទីពីរបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជ ម្លោះដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងតំបន់ Caucasus ភាគអាគ្នេយ៍ទ្វីបអឺរ៉ុប។ ការស្លា.ប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងការប្រ យុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងអាមេនីនិងអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់កាលពីថ្ងៃចន្ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណុចសំខាន់នៃស ង្គ្រាមគឺជាជ ម្លោះលើការគ្រប់គ្រងតំបន់ភ្នំ Nagorno-Karabakh។តំបន់នេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់ ប៉ុន្តែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាមេនីចាប់តាំងពីស ង្គ្រាមបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លា.ប់ក្នុងស ង្គ្រាមនោះហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីយប់ថ្ងៃចន្ទ អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh បានរាយការណ៍ថា ទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន២៦នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានស.ម្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនេះ ដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុបឡើងដល់ជាង៨០នាក់។ ការវា យប្រ យុទ្ធគ្នាខ្លាំងបំផុតលើកចុងក្រោយបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទាំងប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់បានស្តីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះភាពតានតឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាគីទាំងពីរនិយាយថា ពួកគេបានកេណ្ឌទាហានបន្ថែមទៀតនិងប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួន។ ការប្រ យុទ្ធគ្នានេះគឺមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៦មកនៅពេលដែលមនុស្សយ៉ាងតិច២០០នាក់ត្រូវបានស.ម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទ ង្គិចគ្នា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply