អាមេរិកធ្លាប់ចា​ ញ់ស​ ង្រ្គា​ មជាមួយវៀតណាមម្តងភ្លឺភ្នែក! អាមេរិកចោ​ ទ​ ចិនដែលកំពុងធ្វេីសមយុ​ ទ្ធលាន់លឺរ​ ង្គេីមេឃា​ មួយម៉ាត់ថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុងប៉េកាំង៖ ការកកិ តសហរដ្ឋអាមេរិក – ចិនបានកើតឡើងម្តងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយក្រុងប៉េកាំងបានបា ញ់តបទៅនឹងការចោ ទប្រកា ន់របស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាវាជាបុព្វហេតុនាំឱ្យខូ ចខា ត ដល់បរិស្ថានពិភពលោកនិងបានធ្វើការសន្យាជាថ្មីថានឹងមិនធ្វើយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោក Morgan Ortagus បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាប្រទេសចិនបានបន្តធ្វើនយោបាយ យោធាដែលមិនមានសណ្តាប់ធ្នាប់និង អ សកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជ ម្លោះនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបន្ថែមថាគណបក្សកុម្មុ យនិស្តកំពុងកា ន់អំណា ចរបស់ចិនមិនគោរពពាក្យសម្តីឬការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកវ៉ាងបានប្រា ប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគ្រោះ ថ្នា ក់ដ៏ធំបំផុ តចំពោះបរិស្ថានពិភពលោក។ យើងសូមណែនាំភាគីអាមេរិកឱ្យបញ្ឈ ប់ឧបា យកលនយោបាយនិងបង្កា ច់បង្ខូ ចព្យាបាទហើយធ្វើការងារជាក់ស្តែងនិងបង្កបញ្ហាដល់បរិស្ថានពិភពលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងបានបន្តទៀតថា សហគមន៍អន្តរ ជាតិនិងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រ យ័ត្នខ្ពស់និងប្រឆាំ ងដា ច់ ខាតចំពោះផែនការដ៏ឃោ.រ ឃៅរបស់អ្នកឡើងក ម្តៅ សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដើម្បីសាប រលាប ភាពវឹ កវរ នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអាស៊ីខាងកើត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ លោកស្រី Ortagus បានលើកឡើងពីការសន្យារបស់លោកស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចឆ្នាំ ២០១៥ ទៅកា ន់សេតវិមានថា“ ប្រទេសចិនមិនមានចេត នាដើម្បី ធ្វើនយោបាយយោធា ភាវូប នីយកម្ម” នៅប្រជុំកោះ ស្ព្រាតលីនោះទេ។ ការដា ក់ពង្រា យមី ស៊ីលប្រឆាំ ងកប៉ាល់ របស់ចិននិងសមត្ថភាព ឃ្លាំមើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លកម្រិតខ្ពស់នៅលើកោះដែលពួកគេខ្លះផលិតដោយមនុស្សហើយការស្ថា បនាយន្តហោះចម្បាំ ងនិងយន្តហោះចម្បាំ ង បានបង្ហា ញថាខ្លួនកំពុងប្រើទីតាំង ឈរជើងបែបនេះជា“ វេទិកានៃការបង្ខិ តបង្ខំដើម្បីធានាការគ្រ ប់គ្រងលើដែនទឹក ដែលទីក្រុង ប៉េកាំងគ្មានការទាមទារតាមផ្លូវសមុទ្រត្រឹមត្រូវទេ” ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រូបភាពកាលស​ ង្រ្គាមអាមេរិក-វៀតណាម

រូបភាពកាលស​ ង្រ្គាមអាមេរិក-វៀតណាម

Leave a Reply