ស្អាតណាស់ ! សោកស្តាយនារី វ័យក្មេងរូបស្រស់ម្នាក់បានទទួលមរណភាពភ្លាមៗព្រោះតែរឿងមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ ៖ ក្មេងជំទង់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបាន បា ញ់ កាំ ភ្លើ ង ទៅលើអាកាសដោយ គ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង រេត្រូវក្មេងស្រីអាយុ ១៦ ឆ្នាំបុរសអាយុ ១៩ ឆ្នាំប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទ ឃា ត ក ម្ម ដោយចោទប្រកាន់ពីបទ​ បា ញ់ ស ម្លា ប់ ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាគាត់បាន បា ញ់ កាំ ភ្លើ ង នៅលើមេឃហើយគាត់មិនមានចេតនាធ្វើ បា ប អ្នកណាឡើយ។ គ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង ដែលរេទៅត្រូវបេះដូងរបស់ក្មេងស្រីហើយក៏ធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិរបស់នាងរងរបួសផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nutthicha Thanthaisong អាយុ ១៦ ឆ្នាំកំពុងជិះទៅផ្ទះដោយជិះម៉ូតូចេញពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅខេត្ត Isaan Buriram ខណៈដែលក្មេងជំទង់មួយក្រុមត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបាន បា ញ់ កាំ ភ្លើ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់បាន វា យ ប្រហារទៅលើខ្នងរបស់នាងហើយបានធ្លាយចេញតាមបេះដូងរបស់នាងដែល ស ម្លា ប់ នាង។ មិត្តអាយុ ១៩ ឆ្នាំរបស់នាងដែលបើកម៉ូតូក៏រងរបួសដោយ គ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង ដែរ។ ប្រទេសថៃនិយាយថាគាត់កំពុងត្រូវបានគេព្យាបាលប៉ុន្តែមិនបានរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរងរបួសរបស់គាត់ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលីសបានសាកសួរឈ្មោះ Natthakit Boonluea អាយុ ១៩ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមិត្តភ័ក្ត្រ ៦ នាក់របស់បុរសដែលនិយាយថាគាត់បាន បា ញ់ ស ម្លា ប់ ក្មេងស្រីជំទង់។ លោក Natthakit បានប្រាប់ប៉ូលីសថាគាត់បាន បា ញ់ កាំ ភ្លើ ងនៅលើមេឃហើយមិនបានតម្រង់ទៅលើក្មេងស្រីនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនបាន បា ញ់ កាំ ភ្លើ ង ហើយគ្រោងនឹងសាកសួរមនុស្សប្រហែល ៥០ នាក់ដែលប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងការ បា ញ់ ប្រ ហា រនេះ៕ ប្រភព៖ kapook

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply