ក្នុងសមយុទ្ធកងទ័ពចិន មីស៊ី លរាប់រយកាណុងបែរចំមុខផ្ទះតៃវ៉ាន់ ព្រមទាំងក្លែ មសម្តីឌឺអាមេរិកថា “អ្នកដែលចូលខ្លួនលេងជាមួយភ្លើ ង នឹងត្រូវឆេះ.ខ្លោ ច”(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉េកាំង៖ បើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយស្រង់សម្តីអ្នកនាំពាក្យយោធាចិននាថ្ងៃសុក្រនេះថា ចិនបានប្រកាសពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយ របស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន (PLA) នៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉។ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រិន កូវគាំង (Ren Guoqiang) អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិន បានថ្លែងថា «វាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ចាំបាច់មួយ ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅឯច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិ និងបូរណភាពទឹកដី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយលោកបានបានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីថា កោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិន ដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ក៏ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនសុទ្ធសាធផងដែរ ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសដទៃឡើយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រិន បានបន្ថែមថា សហរដ្ឋអាមេរិក និងអាជ្ញាធរគណបក្សវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ (DPP) នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ ថ្មីៗនេះបានបង្កើនការសមគំនិតគ្នាជាញឹកញាប់ ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាជារឿយៗ ដោយលោកបានព្រមានថា «អ្នកដែលចូលខ្លួនលេងជាមួយភ្លើង នឹងត្រូវឆេះខ្លោច»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រិន ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា PLA គឺមានឆន្ទៈខ្ពស់ ទាំងទំនុកចិត្ត និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរារាំងការជ្រៀតជ្រែកណាមួយពីកម្លាំងបរទេស ឬសកម្មភាពឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាសមយុទ្ធកងទ័ពរំដោះជាតិចិនPLA ព្រមា នតៃវ៉ាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply