អាមេនីនិងអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់កំពុងប្រ.យុទ្ធគ្នាក ក្រើកវេហា…ទ័ពទាំងសងខាងព លីច្រើននាក់!(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាមេនី-អាហ្ស៊ែបៃហ្សង់៖ ជម្លោះវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលជាជ ម្លោះដែនដីរវាងប្រទេសអាមេនីនិងអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់បានផ្ទុះឡើងម្តងទៀតជាមួយនឹងការប៉ះទ ង្គិចគ្នាខ្លាំ ងបំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សចំនួន២៣នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា ត្រូវបានស.ម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈដែលអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតទាំងពីរបានប្រ យុទ្ធគ្នានៅលើតំបន់ Nagorno-Karabakh។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំបន់នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់ ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយអាមេនី។ នៅពេលវាពុះចែកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លា.ប់ក្នុងការប្រ យុទ្ធគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់លោក Ilham Aliyev បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា លោកមានទំនុកចិត្តក្នុងការដ ណ្តើមការគ្រប់គ្រងតំបន់នេះមកវិញ។ ច្បាប់អាជ្ញាសឹកត្រូវបានប្រកាសចំពេលមានអំពើហិ ង្សានៅផ្នែកខ្លះ នៃប្រទេសអាហ្ស៊ែបៃហ្សង់ក៏ដូចជានៅអាមេនីនិងតំបន់ Nagorno-Karabakhផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ម្លោះនៅតំបន់ជួរភ្នំ Caucasusនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបានអស់រយៈពេលជាង៣ទសវត្សរ៍មកហើយដោយមានការប្រ យុទ្ធគ្នាជារឿយៗ។ ការប្រ យុទ្ធគ្នាថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងការប្រើប្រា ស់អា វុ ធធុនធ្ង ន់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគឺជាការប្រ យុទ្ធទ្រង់ទ្រា យធំបំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសអាមេនីនិយាយថា ខ្លួនបានបា.ញ់ទ ម្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ២គ្រឿងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន៣គ្រឿងហើយបានបំ ផ្លាញរថក្រោះ៣គ្រឿងអំឡុងការប៉ះទ ង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សួងការពារជាតិអាមេនីបាននិយាយថា ការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺបង្កឡើងដោយការវា យប្រ ហារទៅលើទី.លំនៅរប.ស់ជនស៊ី.វិលនៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakhរួមទាំងទីក្រុង Stepanakertផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply