ក្តៅៗ! ១សប្តាហ៍យន្តហោះចម្បាំងចិនហោះលុ កលុយដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ក្បែរ៥០ដង….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តៃវ៉ន់-ប៉េកាំង៖ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ស្ថានការណ៍រវាងចិននិងតៃវ៉ាន់កាន់តែយ៉ាប់យឺន បន្ទាប់ពីកម្លាំងដែនអាកាសចិន ត្រឹមតែ១សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបានបញ្ជូនយន្តហោះហោះច ម្បាំង រួមមានយន្តហោះទ ម្លាក់គ្រា ប់បែ កធន់ធ្ងន់ និងយន្តហោះប្រយុទ្ធ ហោះបំពា នដែនអាកាសតៃវ៉ាន់រហូតជិត៥០ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការឆ្លើយតប តៃបានធ្វើសមយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង និងបានព្រមានចិនឲ្យចេញពីដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ ខណៈចិនបាននិយាយថា តៃវ៉ាន់ជាទឹកដីចិន និងថា យន្តហោះចិនហោះលើទឹកដីតៃវ៉ាន់ជាការត្រឹមត្រូវបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះ មានការព្យាករណ៍ដែលថា សង្រ្គាម ចិនលុ កលុ យកា ន់កា ប់ដែនកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែច្បាស់ខ្លាំងហើយនៅពេលនេះ។ ខណៈនេះ មានសេចក្ដីរាយការណ៍ ពីដែនដី តៃវ៉ាន់មកថា កងទ័ពតៃវ៉ាន់បាន ចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធទ័ពជើងទឹកនិងទ័ពកាំជ្រូ ច ដោយការបា.ញ់ គ្រា ប់ពិតទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសសមយុទ្ធលើកនេះ តៃវ៉ាន់បាន សម្រេចធ្វើសមយុទ្ធនៅជួរកោះនិងដែនទឹកដែលជាប់នឹងកោះរបស់ប្រទេសចិន។ យ៉ាងណាមិញ ពេលវេលាកាន់តែប្រាប់ថា សង្រ្គា មចិនលើកទ័ពចូលលុ កលុ យដែនកោះតៃវ៉ាន់ កាន់តែច្បាសហើយនៅ ពេលនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានសំនួររាប់រយចោទសួរថាតើ ចិនអាចលើកទ័ពចូលកា ន់កា ប់កោះតៃវ៉ាន់ ដោយ រំលង ក្បាលទ័ពអាមេរិកដែរឬទេ?។ ជាការពិតណាស់ ចង់បានតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រង ត្រូវសួរមីស៊ី លតៃវ៉ាន់ និងមហាអំណាចដែនអាកាសលេខ១លើលោក នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង នៅយប់ថ្ងៃទី២៤ ២៥ កញ្ញា អាវុធទំនើបមីស៊ី លជាច្រើនគ្រឿងនៅឆ្នេរភាគខាងកើត និងភាគខាងត្បូងតៃវ៉ាន់បានបញ្ចេញអានុភាពរបស់ខ្លួន ស្របពេលដែល កោះនេះបញ្ចេញរបាយការណ៍សន្ដិសុខ ជាតិ មួយអោយដឹងថាមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះតៃវ៉ាន់ហោះចូលដែនអាកាសចិនដល់ទៅ៤៦ដង។ លើពីនេះ ក្នុងពេលកាន់តែតានតឹងបែបនេះ អាមេរិកបានបង្ហោះយន្តហោះទ ម្លាក់គ្រា ប់បែ ក B-1Bហោះហើរកាងលើដែនអាកាសតៃវ៉ន់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply