តារាចម្រៀងជើងចាស់ អៀង ស៊ីធុល ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ ត្រូវវះកាត់ថង់ប្រម៉ាត់ជាបន្ទាន់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាចម្រៀងជើងចាស់លោក អៀង ស៊ីធុល ដែលប្រិយមិត្តភាគច្រើនស្គាល់ច្បាស់ជាម្ចាស់បទ «ចេញមកណាទាវ» កំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ ដោយត្រូវទទួលការវះកាត់ជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ម្សិលមិញនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការបញ្ជាក់ពីគណនីលោក អៀង ស៊ីធុល ផ្ទាល់បានឱ្យដឹងថា តារាចម្រៀងល្ខោនបាលាក់ដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះ មានបញ្ហាប្រម៉ាត់ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយលោកបានជូនដំណឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថា «ថ្ងៃទី 27 ខែ9 ឆ្នាំ2020 វេលាម៉ោង 10:30am

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ Lowell General Hospital, Lowell Massachusetts USA នឹងធ្វើការ surgery gallbladder (វះកាត់ថង់ប្រម៉ាត់) ដោយសារខ្ញុំមានអាការៈឈឺចុកឈួល ហើយប្រម៉ាត់ហើមឡើងខ្លាំង ។ អរគុណបងប្អូនកូនក្មួយ អ៊ុំពូមីង ដែលបានជូនពរ និងន៊បារម្មណ៍ពីសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំ» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply